Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Απόκριση

Με βάση τα αποτελέσματα της σάρωσης μηνυμάτων, το ESET Security Ultimate μπορεί να μετακινήσει σαρωμένα μηνύματα ή να προσθέσει προσαρμοσμένο κείμενο στο θέμα. Η ρύθμιση παραμέτρων αυτών των στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες, Προστασία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας > Προστασία γραμματοκιβωτίου > Απόκριση.

Το Antispam του προγράμματος-πελάτη email στο ESET Security Ultimate σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους για τα μηνύματα:

Προσθήκη κειμένου στο θέμα του μηνύματος – Επιτρέπει την προσθήκη προσαρμοσμένης συμβολοσειράς προθέματος στη γραμμή θέματος των μηνυμάτων που έχουν ταξινομηθεί ως spam. Το προεπιλεγμένο Κείμενο είναι «[SPAM]».

Μετακίνηση στον φάκελο ανεπιθύμητων μηνυμάτων – Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, τα ανεπιθύμητα μηνύματα θα μετακινούνται στον προεπιλεγμένο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Επίσης, μηνύματα αναταξινομημένα ως μη ανεπιθύμητα θα μετακινούνται στα εισερχόμενα. Όταν κάνετε δεξί κλικ σε ένα μήνυμα και επιλέξετε ESET Security Ultimate από το μενού περιβάλλοντος, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Μετακίνηση σε προσαρμοσμένο φάκελο – Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, τα ανεπιθύμητα μηνύματα θα μετακινούνται σε έναν φάκελο που καθορίζεται παρακάτω.

Φάκελος – Καθορίστε τον προσαρμοσμένο φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινείται η μολυσμένη αλληλογραφία μόλις ανιχνευτεί.

Εάν υπάρχει ένα μήνυμα που περιέχει ανίχνευση, από προεπιλογή το ESET Security Ultimate επιχειρεί να καθαρίσει το μήνυμα. Εάν δεν είναι δυνατός ο καθαρισμός του μηνύματος, μπορείτε να επιλέξετε μια Ενέργεια που πρέπει να γίνει εάν δεν είναι δυνατός ο καθαρισμός:

Καμία ενέργεια – Αν είναι ενεργοποιημένη, το πρόγραμμα θα αναγνωρίσει τα μολυσμένα συνημμένα, αλλά θα αφήσει την αλληλογραφία χωρίς να προβεί σε καμία ενέργεια.

Διαγραφή αλληλογραφίας – Το πρόγραμμα θα ειδοποιήσει το χρήστη για την ή τις εισβολές και θα διαγράψει το μήνυμα.

Μετακίνηση αλληλογραφίας στο φάκελο Διαγραμμένων στοιχείων – Η μολυσμένη αλληλογραφία θα μετακινηθεί αυτόματα στο φάκελο «Διαγραμμένα».

Μετακίνηση email σε φάκελο (προεπιλεγμένη ενέργεια) – Τα μολυσμένα email θα μετακινηθούν αυτόματα στον καθορισμένο φάκελο.

Φάκελος – Καθορίστε τον προσαρμοσμένο φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινείται η μολυσμένη αλληλογραφία μόλις ανιχνευτεί.

Σήμανση ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam) ως αναγνωσμένων – Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να επισημαίνονται αυτόματα τα μηνύματα spam ως αναγνωσμένα. Θα σας βοηθήσει να εστιάζετε την προσοχή σας στα «καθαρά» μηνύματα.

Σήμανση αναταξινομημένων μηνυμάτων ως μη αναγνωσμένων – Τα μηνύματα που ταξινομήθηκαν αρχικά ως spam, αλλά επισημάνθηκαν αργότερα ως «καθαρά» θα εμφανίζονται ως μη αναγνωσμένα.

Όταν ελεγχθεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μπορεί να επισυναφθεί στο μήνυμα μια ειδοποίηση με το αποτέλεσμα της σάρωσης. Μπορείτε να επιλέξετε Επισύναψη ετικετών σε ληφθέντα και αναγνωσμένα μηνύματα email ή Επισύναψη ετικετών σε απεσταλμένα μηνύματα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε σπάνιες περιπτώσεις οι ετικέτες μπορεί να παραλείπονται σε προβληματικά μηνύματα HTML ή εάν τα μηνύματα είναι παραποιημένα από κακόβουλο λογισμικό. Οι ετικέτες μπορούν να προστεθούν σε ληφθέντα και αναγνωσμένα μηνύματα, απεσταλμένα μηνύματα ή και στα δύο. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι παρακάτω:

Ποτέ – Δεν θα προστίθεται καμία ετικέτα.

Όταν παρουσιάζεται μια ανίχνευση – Θα επισημαίνονται ως ελεγμένα μόνο μηνύματα που περιέχουν κακόβουλο λογισμικό (προεπιλογή).

Σε όλα τα email κατά τη σάρωση – Το πρόγραμμα θα επισυνάπτει ετικέτες σε όλα τα σαρωμένα email.

Ενημέρωση θέματος των email που λήφθηκαν και αναγνώστηκαν / Ενημέρωση θέματος των email που απεστάλησαν – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προσθέσετε προσαρμοσμένο κείμενο που καθορίζεται παρακάτω στο μήνυμα.

Κείμενο που θα προστίθεται στο θέμα ανιχνευμένων μηνυμάτων email – Επεξεργαστείτε αυτό το πρότυπο αν θέλετε να τροποποιήσετε τη μορφή προθέματος του θέματος ενός μολυσμένου email. Η λειτουργία αυτή θα αντικαταστήσει το θέμα μηνύματος «Γεια σας» με την ακόλουθη μορφή: «[ανίχνευση %DETECTIONNAME%] Γεια σας». Η μεταβλητή %DETECTIONNAME% αντιπροσωπεύει την ανίχνευση.