Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Επανάληψη σάρωσης μηνυμάτων

Η γραμμή εργαλείων του ESET Security Ultimate που είναι ενοποιημένη στα προγράμματα-πελάτες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας επιτρέπει στους χρήστες να καθορίσουν πολλές επιλογές για τον έλεγχο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η επιλογή Επανάληψη σάρωσης μηνυμάτων προσφέρει δύο λειτουργίες σάρωσης:

Όλα τα μηνύματα στον τρέχοντα φάκελο – Σαρώνει τα μηνύματα που βρίσκονται στο φάκελο που προβάλλεται αυτή τη στιγμή.

Μόνο επιλεγμένα μηνύματα – Σαρώνει μόνο μηνύματα που επισημαίνονται από το χρήστη.

Το πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη σάρωσης ήδη σαρωμένων μηνυμάτων παρέχει στον χρήστη την επιλογή να εκτελέσει κι άλλη σάρωση σε μηνύματα που έχουν σαρωθεί προηγουμένως.