Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Κρυπτογραφημένη κυκλοφορία δικτύου

Εάν το σύστημά σας είναι διαμορφωμένο ώστε να χρησιμοποιεί σάρωση πρωτοκόλλου SSL/TLS, θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου που θα σάς ζητά να επιλέξετε μια ενέργεια σε δύο περιπτώσεις:

Πρώτα, εάν ένας ιστότοπος χρησιμοποιεί ένα μη επαληθεύσιμο ή μη έγκυρο πιστοποιητικό, και το ESET Security Ultimate είναι διαμορφωμένο να ρωτά το χρήστη σε τέτοιες περιπτώσεις (από προεπιλογή «ναι» για μη επαληθεύσιμα πιστοποιητικά, «όχι» για μη έγκυρα), σε ένα παράθυρο διαλόγου θα πρέπει να απαντήσετε Επιτρέπεται ή Αποκλεισμός για τη σύνδεση. Εάν το πιστοποιητικό δεν βρίσκεται στο Trusted Root Certification Authorities store (TRCA), θεωρείται μη αξιόπιστο.

Δεύτερον, εάν η SSL/TLSΛειτουργία φιλτραρίσματος πρωτοκόλλου SSL είναι Αλληλεπιδραστική, ένα παράθυρο διαλόγου για κάθε ιστότοπο θα σας ρωτήσει εάν θα γίνεται Σάρωση ή Παράβλεψη της κυκλοφορίας. Ορισμένες εφαρμογές βεβαιώνουν ότι η κυκλοφορία SSL δεν τροποποιείται και δεν επιθεωρείται από κανέναν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ESET Security Ultimate πρέπει να παραβλέψει την κυκλοφορία, προκειμένου να διατηρεί την εφαρμογή σε λειτουργία.


note

Εικονογραφημένα παραδείγματα

Τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της ESET μπορεί να είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά:

Ειδοποιήσεις πιστοποιητικών στα οικιακά προϊόντα της ESET για Windows

Όταν πραγματοποιείται επίσκεψη σε ιστοσελίδες, εμφανίζεται το μήνυμα «Κρυπτογραφημένη δικτυακή κίνηση: Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό»

Και στις δύο περιπτώσεις, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την απομνημόνευση της επιλεγμένης ενέργειας. Οι αποθηκευμένες ενέργειες αποθηκεύονται στους Κανόνες πιστοποιητικού.