Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Κανόνες πιστοποιητικού

Οι Κανόνες πιστοποιητικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή της συμπεριφοράς του ESET Security Ultimate για συγκεκριμένα πιστοποιητικά SSL, καθώς και για την απομνημόνευση επιλεγμένων ενεργειών, όταν το στοιχείο SSL/TLS έχει ρυθμιστεί σε Αλληλεπιδραστική λειτουργία. Μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τη λίστα στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > SSL/TLS Κανόνες πιστοποιητικού > Επεξεργασία.

Το παράθυρο Κανόνες πιστοποιητικού αποτελείται από τα εξής:

Στήλες

Όνομα – Το όνομα του πιστοποιητικού.

Εκδότης πιστοποιητικού – Το όνομα του δημιουργού του πιστοποιητικού.

Θέμα πιστοποιητικού – Το πεδίο θέματος προσδιορίζει την οντότητα που συσχετίζεται με το δημόσιο κλειδί που είναι αποθηκευμένο στο πεδίο δημόσιου κλειδιού.

Πρόσβαση – Επιλέξτε Αποδοχή ή Αποκλεισμός για την Ενέργεια πρόσβασης, ώστε να επιτρέπεται ή να αποκλείεται η επικοινωνία που προστατεύεται με αυτό το πιστοποιητικό, ανεξάρτητα από την αξιοπιστία του. Επιλέξτε Αυτόματη, για να επιτρέπετε τα αξιόπιστα πιστοποιητικά και να ερωτάται ο χρήστης για τα μη αξιόπιστα. Επιλέξτε Ερώτηση, για να ερωτάται πάντα ο χρήστης για το τι πρέπει να γίνει.

Σάρωση – Επιλέξτε Σάρωση ή Παράβλεψη για την Ενέργεια σάρωσης, για να πραγματοποιείται σάρωση ή παράβλεψη της επικοινωνίας που προστατεύεται με αυτό το πιστοποιητικό. Επιλέξτε Αυτόματη, για σάρωση στην αυτόματη λειτουργία και ερώτηση στην αλληλεπιδραστική λειτουργία. Επιλέξτε Ερώτηση, για να ερωτάται πάντα ο χρήστης για το τι πρέπει να γίνει.

Στοιχεία ελέγχου

Προσθήκη – Προσθέστε ένα νέο πιστοποιητικό και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του σχετικά με τις επιλογές πρόσβασης και σάρωσης.

Επεξεργασία – Επιλέξτε το πιστοποιητικό που θέλετε να διαμορφώσετε και κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.

Διαγραφή – Επιλέξτε το πιστοποιητικό που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

OK/Ακύρωση – Κάντε κλικ στο κουμπί OK, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, ή στο κουμπί Ακύρωση για έξοδο χωρίς αποθήκευση των αλλαγών.