Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Κανόνες σάρωσης εφαρμογών

Το στοιχείο Κανόνες σάρωσης εφαρμογών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή της συμπεριφοράς του ESET Security Ultimate για συγκεκριμένες εφαρμογές, καθώς και για την απομνημόνευση επιλεγμένων ενεργειών, όταν το στοιχείο Λειτουργία SSL/TLS έχει ρυθμιστεί σε Αλληλεπιδραστική λειτουργία. Μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τη λίστα στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > SSL/TLS Κανόνες σάρωσης εφαρμογών > Επεξεργασία.

Το παράθυρο Κανόνες σάρωσης εφαρμογών αποτελείται από τα εξής:

Στήλες

Εφαρμογή – Επιλέξτε ένα εκτελέσιμο αρχείο από το δέντρο καταλόγων, κάντε κλικ στην επιλογή ... ή καταχωρίστε τη διαδρομή με μη αυτόματο τρόπο.

Ενέργεια σάρωσης – Επιλέξτε Σάρωση ή Παράβλεψη για να πραγματοποιείται σάρωση ή παράβλεψη της επικοινωνίας. Επιλέξτε Αυτόματη, για σάρωση στην αυτόματη λειτουργία και ερώτηση στην αλληλεπιδραστική λειτουργία. Επιλέξτε Ερώτηση, για να ερωτάται πάντα ο χρήστης για το τι πρέπει να γίνει.

Στοιχεία ελέγχου

Προσθήκη – Προσθέστε την εφαρμογή που θα φιλτράρεται.

Επεξεργασία – Επιλέξτε την εφαρμογή της οποίας τις παραμέτρους θέλετε να ρυθμίσετε και κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία.

Κατάργηση – Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε και κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση.

Εισαγωγή/Εξαγωγή – Εισαγάγετε εφαρμογές από ένα αρχείο ή αποθηκεύστε την τρέχουσα λίστα εφαρμογών σας σε ένα αρχείο.

OK/Ακύρωση – Κάντε κλικ στο κουμπί OK, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, ή στο κουμπί Ακύρωση για έξοδο χωρίς αποθήκευση των αλλαγών.