Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προστασία γραμματοκιβωτίου

Η ενοποίηση του ESET Security Ultimate με το γραμματοκιβώτιό σας αυξάνει το επίπεδο ενεργής προστασίας κατά του κακόβουλου κώδικα σε μηνύματα email.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της Προστασίας γραμματοκιβωτίου, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας > Προστασία γραμματοκιβωτίου.

Ενεργοποίηση προστασίας email μέσω προσθέτων προγραμμάτων πελάτη – Εάν έχει απενεργοποιηθεί, είναι ανενεργή η προστασία μέσω πρόσθετων προγραμμάτων-πελάτη email.

Επιλέξτε email για σάρωση:

Ληφθείσα Email

Απεσταλμένη Email

Αναγνωσμένη Email

Τροποποιημένο Email


note

Συνιστάται να διατηρείτε ενεργή η επιλογή Ενεργοποίηση προστασίας email μέσω προσθέτων προγραμμάτων-πελάτη. Ακόμα κι αν δεν είναι ενεργοποιημένη ή δεν λειτουργεί η ενοποίηση, η επικοινωνία email εξακολουθεί να προστατεύεται από την Προστασία μεταφοράς αλληλογραφίας (IMAP/IMAPS και POP3/POP3S).

 

Σάρωση για ανεπιθύμητα μηνύματα

Τα ανεπιθύμητα email, που ονομάζονται ανεπιθύμητα μηνύματα, αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Τα μηνύματα spam αντιπροσωπεύουν 30 τοις εκατό του συνόλου της επικοινωνίας με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Το Antispam του προγράμματος-πελάτη email παρέχει προστασία από αυτό το πρόβλημα. Με τον συνδυασμό διαφόρων αρχών ασφάλειας email, το Antispam του προγράμματος-πελάτη email παρέχει ανώτερο φιλτράρισμα για να διατηρείται καθαρό το γραμματοκιβώτιο εισερχομένων σας. Για την ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων, μια σημαντική αρχή είναι η αναγνώριση ανεπιθύμητων email με βάση προκαθορισμένες αξιόπιστες διευθύνσεις (επιτρεπτές) και διευθύνσεις ανεπιθύμητων μηνυμάτων (αποκλεισμένες).

Η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων είναι η σάρωση των ιδιοτήτων του μηνύματος email. Τα ληφθέντα μηνύματα σαρώνονται για τα βασικά κριτήρια Antispam (ορισμοί μηνύματος, στατιστικοί ευριστικοί έλεγχοι, αναγνώριση αλγόριθμων ή άλλες μοναδικές μέθοδοι) και η τιμή ευρετηρίου που προκύπτει προσδιορίζει αν ένα μήνυμα είναι spam ή όχι.

Ενεργοποίηση Antispam του προγράμματος-πελάτη email – Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, τα ληφθέντα μηνύματα θα σαρώνονται για να διαπιστωθεί αν είναι ανεπιθύμητα μηνύματα.

Χρήση προηγμένης σάρωσης ανεπιθύμητων μηνυμάτων – Περιοδικά θα λαμβάνονται πρόσθετα δεδομένα antispam, αυξάνοντας τις δυνατότητες του Antispam και παράγοντας καλύτερα αποτελέσματα.

Καταγραφή βαθμολογίας spam – Ο μηχανισμός Antispam του ESET Security Ultimate αντιστοιχίζει μια βαθμολογία spam σε κάθε μήνυμα που σαρώνεται. Το μήνυμα θα καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής Προστασίας Antispam (κύριο παράθυρο του προγράμματος > Εργαλεία > Αρχεία καταγραφής > Antispam του προγράμματος-πελάτη email).

Καμία – Δεν θα καταγράφεται η βαθμολογία μετά τη σάρωση Antispam.

Αναταξινομήθηκε και επισημάνθηκε ως ανεπιθύμητο – Επιλέξτε εάν θέλετε να καταγράφεται μια βαθμολογία spam για μηνύματα που έχουν σημανθεί ως SPAM.

Όλα – Όλα τα μηνύματα θα καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής με μια βαθμολογία spam.


note

Όταν κάνετε κλικ σε ένα μήνυμα στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, μπορείτε να επιλέξετε Αναταξινόμηση επιλεγμένων μηνυμάτων ως ΜΗ ανεπιθύμητων και το μήνυμα θα μετακινηθεί στα εισερχόμενα. Όταν κάνετε κλικ σε ένα μήνυμα στα εισερχόμενα το οποίο θεωρείτε ανεπιθύμητο, μπορείτε να επιλέξετε Αναταξινόμηση μηνυμάτων ως ανεπιθύμητων και το μήνυμα θα μετακινηθεί στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Μπορείτε να επιλέξετε πολλά μηνύματα και να κάνετε ενέργειες που τα αφορούν όλα ταυτόχρονα.

 

Βελτιστοποίηση χειρισμού συνημμένων – Εάν η βελτιστοποίηση απενεργοποιηθεί, όλα τα συνημμένα σαρώνονται αμέσως. Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε επιβράδυνση των επιδόσεων του προγράμματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ενοποιήσεις – Σας επιτρέπει να ενσωματώσετε την Προστασία γραμματοκιβωτίου στο πρόγραμμα-πελάτη email. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενοποιήσεις για περισσότερες πληροφορίες.

Απόκριση – Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το χειρισμό των ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Ανατρέξτε στο θέμα Απόκριση για περισσότερες πληροφορίες.