Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Αρχεία καταγραφής

Τα αρχεία καταγραφής περιέχουν πληροφορίες για σημαντικά συμβάντα του προγράμματος που έχουν προκύψει και παρέχουν μια επισκόπηση των απειλών που ανιχνεύτηκαν. Η καταγραφή είναι σημαντικό μέρος της ανάλυσης συστήματος, της ανίχνευσης απειλών και της αντιμετώπισης προβλημάτων. Η καταγραφή εκτελείται ενεργά στο παρασκήνιο χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη. Οι πληροφορίες καταγράφονται με βάση τις τρέχουσες ρυθμίσεις λεπτομερειών καταγραφής. Είναι δυνατόν να δείτε μηνύματα κειμένου και αρχεία καταγραφής απευθείας από το περιβάλλον του ESET Security Ultimate, καθώς και να αρχειοθετήσετε αρχεία καταγραφής.

PAGE_LOGS

Η πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής είναι δυνατή από το κύριο παράθυρο του προγράμματος κάνοντας κλικ στα στοιχεία Εργαλεία > Αρχεία καταγραφής. Επιλέξτε τον τύπο αρχείου καταγραφής που θέλετε από το αναπτυσσόμενο μενού Καταγραφή.

Ανιχνεύσεις – Αυτό το αρχείο καταγραφής προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες για ανιχνεύσεις και εισβολές που ανιχνεύτηκαν από το ESET Security Ultimate. Οι πληροφορίες του αρχείου καταγραφής περιλαμβάνουν τον χρόνο ανίχνευσης, τον τύπο σάρωσης, τον τύπο αντικειμένου, την τοποθεσία αντικειμένου, το όνομα της ανίχνευσης, την ενέργεια που εκτελέστηκε, το όνομα του χρήστη που ήταν συνδεδεμένος όταν ανιχνεύτηκε η εισβολή, τον κατακερματισμό και την πρώτη εμφάνιση. Οι εισβολές που δεν καθαρίστηκαν επισημαίνονται πάντα με κόκκινο κείμενο σε ανοιχτό κόκκινο φόντο. Οι εισβολές που καθαρίστηκαν επισημαίνονται με κίτρινο κείμενο σε λευκό φόντο. Οι PUA ή ενδεχομένως μη ασφαλείς εφαρμογές που δεν καθαρίστηκαν επισημαίνονται με κίτρινο κείμενο σε λευκό φόντο.

Συμβάντα – Στο αρχείο καταγραφής συμβάντων καταγράφονται όλες οι σημαντικές ενέργειες που εκτελούνται από το ESET Security Ultimate. Το αρχείο καταγραφής συμβάντων περιέχει πληροφορίες για συμβάντα και σφάλματα που έχουν προκύψει στο πρόγραμμα Είναι σχεδιασμένο για να λύνουν προβλήματα οι διαχειριστές συστήματος και οι χρήστες. Συχνά οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ μπορεί να σας βοηθήσουν να βρείτε λύση σε ένα πρόβλημα που παρουσιάζει το πρόγραμμα.

Σάρωση υπολογιστή – Τα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων σαρώσεων εμφανίζονται σε αυτό το παράθυρο. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε έναν έλεγχο του υπολογιστή. Κάντε διπλό κλικ σε οποιαδήποτε καταχώριση για να δείτε λεπτομέρειες της επιλεγμένης σάρωσης.

Απεσταλμένα αρχεία – Περιέχει καταχωρίσεις των δειγμάτων που στάλθηκαν στο ESET LiveGuard.

HIPS – Περιέχει εγγραφές συγκεκριμένων κανόνων HIPS που επισημαίνονται για καταγραφή. Το πρωτόκολλο εμφανίζει την εφαρμογή που ενεργοποίησε τη λειτουργία, το αποτέλεσμα (αν επιτράπηκε ή απαγορεύτηκε ο κανόνας) και το όνομα του κανόνα.

Προστασία προγράμματος περιήγησης – Περιέχει καταγραφές μη επαληθευμένων / μη αξιόπιστων αρχείων που έχουν φορτωθεί στο πρόγραμμα περιήγησης.

Προστασία δικτύου – Το αρχείο καταγραφής προστασίας δικτύου εμφανίζει όλες τις απομακρυσμένες επιθέσεις που ανιχνεύτηκαν από το Τείχος προστασίας, την Προστασία από επιθέσεις δικτύου (IDS) και την Προστασία από botnet. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για οποιαδήποτε επίθεση έγινε στον υπολογιστή σας. Στη στήλη Συμβάν αναγράφονται οι επιθέσεις που ανιχνεύτηκαν. Στη στήλη Προέλευση αναγράφονται περισσότερες πληροφορίες για τον εισβολέα. Η στήλη Πρωτόκολλο περιλαμβάνει το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση. Η ανάλυση του αρχείου καταγραφής προστασίας δικτύου μπορεί να σας βοηθήσει να ανιχνεύσετε έγκαιρα προσπάθειες εισβολής στο σύστημα, ώστε να εμποδίσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημά σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επιθέσεις δικτύου, δείτε τις Επιλογές IDS και επιλογές για προχωρημένους.

Φιλτραρισμένοι ιστότοποι – Αυτή η λίστα είναι χρήσιμη εάν θέλετε να δείτε μια λίστα ιστότοπων που αποκλείστηκαν από την Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο ή τον Γονικό έλεγχο.Κάθε καταγραφή περιλαμβάνει την ώρα, τη διεύθυνση URL, το χρήστη και την εφαρμογή που δημιούργησε μια σύνδεση με έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.

Antispam του προγράμματος-πελάτη email – Περιέχει εγγραφές που σχετίζονται με μηνύματα email, τα οποία επισημάνθηκαν ως ανεπιθύμητα.

Γονικός έλεγχος – Εμφανίζει ιστοσελίδες που αποκλείστηκαν ή επιτράπηκαν από τον Γονικό έλεγχο. Η στήλη Τύπος αντιστοίχισης και Τιμές αντιστοίχισης εξηγεί πώς εφαρμόστηκαν οι κανόνες φιλτραρίσματος.

Έλεγχος συνδεδεμένων συσκευών – Περιέχει εγγραφές αφαιρούμενων μέσων ή συσκευών που συνδέθηκαν με τον υπολογιστή. Στο αρχείο καταγραφής θα εγγραφούν μόνο συσκευές με αντίστοιχους κανόνες Ελέγχου συνδεδεμένων συσκευών. Αν ο κανόνας δεν αντιστοιχεί σε μια συνδεδεμένη συσκευή, δεν θα δημιουργηθεί εγγραφή για συνδεδεμένη συσκευή. Μπορείτε, επίσης, να δείτε λεπτομέρειες όπως ο τύπος συσκευής, ο αριθμός σειράς, το όνομα του κατασκευαστή και το μέγεθος του μέσου (αν είναι διαθέσιμο).

Προστασία κάμερας – Περιέχει εγγραφές για εφαρμογές που αποκλείστηκαν από την προστασία κάμερας.

Επιλέξτε τα περιεχόμενα οποιουδήποτε αρχείου καταγραφής και πιέστε CTRL + C για να τα αντιγράψετε στο πρόχειρο. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ή SHIFT για να επιλέξετε πολλές καταχωρίσεις.

Κάντε κλικ στο στοιχείο MODULE_INACTIVE Φιλτράρισμα για να ανοίξετε το παράθυρο Φιλτράρισμα αρχείων καταγραφής, όπου μπορείτε να καθορίσετε τα κριτήρια φιλτραρίσματος.

Κάντε δεξί κλικ σε μια συγκεκριμένη εγγραφή για να ανοίξει το μενού περιβάλλοντος. Στο μενού περιβάλλοντος είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

Εμφάνιση – Εμφανίζει σε νέο παράθυρο πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο καταγραφής.

Φιλτράρισμα ίδιων εγγραφών – Μετά την ενεργοποίηση αυτού του φίλτρου, θα βλέπετε μόνο εγγραφές ίδιου τύπου (διαγνωστικοί έλεγχοι, προειδοποιήσεις κ.λπ.).

Φίλτρο – Όταν κάνετε κλικ σε αυτή την επιλογή, το παράθυρο Φιλτράρισμα αρχείων καταγραφής θα σας επιτρέψει να καθορίσετε κριτήρια φιλτραρίσματος για συγκεκριμένες καταχωρίσεις του αρχείου καταγραφής.

Ενεργοποίηση φίλτρου – Ενεργοποιεί τις ρυθμίσεις φιλτραρίσματος.

Απενεργοποίηση φίλτρου – Εκκαθαρίζει όλες τις ρυθμίσεις φίλτρου (όπως περιγράφεται παραπάνω).

Αντιγραφή/Αντιγραφή όλων – Αντιγράφει πληροφορίες σχετικά με τις επιλεγμένες εγγραφές στο παράθυρο.

Αντιγραφή κελιού – Αντιγράφει το περιεχόμενο του κελιού στο οποίο έγινε δεξί κλικ.

Κατάργηση/Κατάργηση όλων – Καταργεί τις επιλεγμένες εγγραφές ή όλες τις εγγραφές που εμφανίζονται. Αυτή η ενέργεια απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή.

Εξαγωγή/Εξαγωγή όλων – Εξάγει πληροφορίες σχετικά με τις επιλεγμένες εγγραφές ή όλες τις εγγραφές σε μορφή XML.

Εύρεση/Εύρεση επόμενου/Εύρεση προηγούμενου – Αφού κάνετε κλικ σε αυτήν την επιλογή, μπορείτε να καθορίσετε τα κριτήρια φιλτραρίσματος για να επισημάνετε τη συγκεκριμένη καταχώρηση χρησιμοποιώντας το παράθυρο «Φιλτράρισμα αρχείων καταγραφής».

Περιγραφή ανίχνευσης – Ανοίγει την Εγκυκλοπαίδεια απειλών της ESET, η οποία περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τους κινδύνους και τα συμπτώματα της καταγεγραμμένης εισβολής.

Δημιουργία εξαίρεσης – Δημιουργεί μια νέα Εξαίρεση ανίχνευσης χρησιμοποιώντας έναν οδηγό (δεν είναι διαθέσιμο για ανιχνεύσεις κακόβουλου λογισμικού).

Προσθήκη στη λίστα επιτρεπόμενων διευθύνσεων της προστασίας προγράμματος περιήγησης – Ανοίγει τη λίστα επιτρεπόμενων διευθύνσεων της προστασίας προγράμματος περιήγησης και προσθέτει το στοιχείο στη λίστα.