Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Δημιουργία οδηγού εξαίρεσης ανίχνευσης

Μια εξαίρεση ανίχνευσης μπορεί να δημιουργηθεί και από το μενού περιβάλλοντος του στοιχείου Αρχεία καταγραφής (δεν είναι διαθέσιμο για ανιχνεύσεις κακόβουλου λογισμικού):

1.Στο κύριο παράθυρο του προγράμματος, κάντε κλικ στα στοιχεία Εργαλεία > Αρχεία καταγραφής.

2.Κάντε δεξί κλικ σε μια ανίχνευση στο στοιχείο Αρχείο καταγραφής ανιχνεύσεων.

3.Κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία εξαίρεσης.

Για να εξαιρέσετε μία ή περισσότερες ανιχνεύσεις με βάση τα Κριτήρια εξαίρεσης, κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή κριτηρίων:

Ακριβή αρχεία – Εξαίρεση κάθε αρχείου με τον κατακερματισμό SHA-1.

Ανίχνευση – Εξαίρεση κάθε αρχείου με το όνομα ανίχνευσης.

Διαδρομή + Ανίχνευση – Εξαίρεση κάθε αρχείου με το όνομα ανίχνευσης και τη διαδρομή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος αρχείου (π.χ. file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/34e1824e/ggdsfdgfd.pdf.exe).

Η συνιστώμενη επιλογή είναι προεπιλεγμένη με βάση τον τύπο ανίχνευσης.

Προαιρετικά, μπορείτε να προσθέσετε ένα Σχόλιο προτού κάνετε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία εξαίρεσης.