Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προσθήκη ή Επεξεργασία εξαίρεσης ανίχνευσης

Εξαίρεση ανίχνευσης

Θα πρέπει να δοθεί ένα έγκυρο όνομα ανίχνευσης ESET. Για ένα έγκυρο όνομα ανίχνευσης, δείτε τα Αρχεία καταγραφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ανιχνεύσεις από το αναπτυσσόμενο μενού «Αρχεία καταγραφής». Αυτό είναι χρήσιμο όταν ανιχνεύεται ένα ψευδώς θετικό δείγμα στο ESET Security Ultimate. Οι εξαιρέσεις για πραγματικές εισβολές είναι πολύ επικίνδυνες. Μελετήστε την εξαίρεση μόνο των επηρεαζόμενων αρχείων / καταλόγων κάνοντας κλικ στο στοιχείο ... στο πεδίο Διαδρομή ή/και μόνο για προσωρινό χρονικό διάστημα. Οι εξαιρέσεις εφαρμόζονται επίσης στις Ενδεχομένως ανεπιθύμητες εφαρμογές, στις ενδεχομένως μη ασφαλείς εφαρμογές και στις ύποπτες εφαρμογές.

Δείτε επίσης την ενότητα Μορφή εξαίρεσης διαδρομής.

DIALOG_EXCLUDE_THREAT

Δείτε την παρακάτω ενότητα Παράδειγμα εξαιρέσεων ανίχνευσης.

Εξαίρεση κατακερματισμού

Εξαιρεί ένα αρχείο που βασίζεται σε συγκεκριμένο κατακερματισμό SHA-1, ανεξάρτητα από τον τύπο αρχείου, τη θέση, το όνομα ή την επέκτασή του.

DIALOG_EXCLUDE_HASH


example

Εξαιρέσεις κατά όνομα ανίχνευσης

Για να εξαιρέσετε μια συγκεκριμένη ανίχνευση με το όνομά της, εισαγάγετε το έγκυρο όνομα ανίχνευσης:

Win32/Adware.Optmedia

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ακόλουθη μορφή όταν εξαιρείτε μια ανίχνευση από το παράθυρο συναγερμού του ESET Security Ultimate:

@NAME=Win32/Adware.Optmedia@TYPE=ApplicUnwnt
@NAME=Win32/TrojanDownloader.Delf.QQI@TYPE=Trojan
@NAME=Win32/Bagle.D@TYPE=worm


Στοιχεία ελέγχου

Προσθήκη – Εξαιρεί αντικείμενα από τον εντοπισμό.

Επεξεργασία – Επιτρέπει την επεξεργασία επιλεγμένων καταχωρίσεων.

Κατάργηση – Καταργεί επιλεγμένες καταχωρίσεις (πατήστε CTRL + κλικ για να επιλέξετε πολλαπλές καταχωρίσεις).