Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Επιλογή δείγματος για ανάλυση - Ψευδώς θετικό αρχείο

Θα θέλαμε να υποβάλετε αρχεία που ανιχνεύονται ως μόλυνση αλλά δεν είναι μολυσμένα για να βελτιώσουμε το μηχανισμό antivirus και antispyware και για να βοηθήσουμε στην προστασία άλλων ατόμων. Ο εσφαλμένος αποκλεισμός (FP) μπορεί να προκύψει όταν το μοτίβο ενός αρχείου αντιστοιχεί στο ίδιο μοτίβο που περιέχεται σε έναν μηχανισμό ανίχνευσης.

Όνομα και έκδοση εφαρμογής – Ο τίτλος και η έκδοση του προγράμματος (για παράδειγμα ο αριθμός, το ψευδώνυμο ή το κωδικό όνομα).

Προέλευση αρχείου (διεύθυνση URL ή προμηθευτής) – Εισαγάγετε μια προέλευση του αρχείου (πηγή) και σημειώστε πώς βρήκατε αυτό το αρχείο.

Σκοπός της εφαρμογής – Η γενική περιγραφή της εφαρμογής, ο τύπος μιας εφαρμογής (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης, πρόγραμμα αναπαραγωγής μέσων, ...) και η λειτουργικότητά της.

Σημειώσεις και πρόσθετες πληροφορίες – Εδώ μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες ή περιγραφές που θα βοηθήσουν κατά την επεξεργασία του ύποπτου αρχείου.


note

Οι πρώτες τρεις παράμετροι απαιτούνται για την αναγνώριση νόμιμων εφαρμογών και για να είναι δυνατή η διάκρισή τους από τον κακόβουλο κώδικα. Η παροχή πρόσθετων πληροφοριών θα βοηθήσει σημαντικά τα εργαστήριά μας στη διαδικασία αναγνώρισης και την επεξεργασία των δειγμάτων.