Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο

Η προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε προηγμένη ρύθμιση παραμέτρων της μονάδας Προστασία διαδικτύου. Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο > Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο:

Ενεργοποίηση προστασίας πρόσβασης στο διαδίκτυο – Όταν απενεργοποιείται, η Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο και η Προστασία Anti-Phishing δεν θα λειτουργούν.


note

Συνιστάται να διατηρείτε ενεργοποιημένο το στοιχείο «Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο» και να μην εξαιρείτε εφαρμογές ή διευθύνσεις IP από προεπιλογή.

Σάρωση δεσμών ενεργειών προγράμματος περιήγησης – Εάν είναι ενεργοποιημένο το στοιχείο, ο μηχανισμός ανίχνευσης ελέγχει όλα τα προγράμματα JavaScript που εκτελούνται από προγράμματα περιήγησης.

Ενεργοποίηση Προστασίας Anti-Phishing – Εάν είναι ενεργοποιημένο το στοιχείο, οι ιστοσελίδες phishing αποκλείονται. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Προστασία Anti-Phishing για περισσότερες πληροφορίες.

Εξαιρούμενες εφαρμογές – Σας επιτρέπει να εξαιρείτε συγκεκριμένες εφαρμογές από την σάρωση από την Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν η Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο προκαλεί ζητήματα συμβατότητας.

Εξαιρούμενες διευθύνσεις IP – Σας επιτρέπει να εξαιρέσετε συγκεκριμένες απομακρυσμένες διευθύνσεις από τη σάρωση από την Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν η Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο προκαλεί ζητήματα συμβατότητας.

CONFIG_WEB_ACCESS


Η Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο θα εμφανίσει το ακόλουθο μήνυμα στο πρόγραμμα περιήγησης όταν ένας ιστότοπος έχει αποκλειστεί:

WEB_BLOCKED


note

Εικονογραφημένες οδηγίες

Τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της ESET μπορεί να είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά:

Εξαίρεση ενός ασφαλούς ιστότοπου από τον αποκλεισμό με την Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο

Αποκλεισμός ενός ιστότοπου χρησιμοποιώντας το ESET Security Ultimate