Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Φιλτράρισμα αρχείων καταγραφής

Κάντε κλικ στο MODULE_INACTIVE Φιλτράρισμα στο στοιχείο Εργαλεία > Αρχεία καταγραφής για τον καθορισμό των κριτηρίων φιλτραρίσματος.

Η δυνατότητα φιλτραρίσματος αρχείων καταγραφής θα σας βοηθήσει να βρείτε πληροφορίες που αναζητάτε, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν πολλές καταχωρίσεις. Σας επιτρέπει να περιορίσετε τον αριθμό καταχωρίσεων αρχείων καταγραφής, για παράδειγμα εάν αναζητάτε έναν συγκεκριμένο τύπο συμβάντος, κατάστασης ή χρονικού διαστήματος. Μπορείτε να φιλτράρετε τις καταχωρίσεις αρχείων καταγραφής καθορίζοντας ορισμένες επιλογές αναζήτησης και έτσι θα εμφανιστούν στο παράθυρο «Αρχεία καταγραφής» μόνο αρχεία που είναι σχετικά (σύμφωνα με αυτές τις επιλογές αναζήτησης).

Πληκτρολογήστε τη λέξη κλειδί που αναζητάτε στο πεδίο Εύρεση κειμένου. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού Αναζήτηση σε στήλες για να περιορίσετε την αναζήτησή σας. Επιλέξτε μία ή περισσότερες καταχωρίσεις από το αναπτυσσόμενο μενού Τύποι καταχωρίσεων αρχείων καταγραφής. Καθορίστε το στοιχείο Χρονική περίοδος για το οποίο θέλετε να εμφανιστούν αποτελέσματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές αναζήτησης, όπως Αντιστοίχιση μόνο ολόκληρων λέξεων ή Διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Εύρεση κειμένου

Πληκτρολογήστε μια συμβολοσειρά (λέξη ή μέρος μιας λέξης). Θα εμφανιστούν μόνο οι καταχωρίσεις που περιέχουν αυτή τη συμβολοσειρά. Οι άλλες καταχωρίσεις θα παραλειφθούν.

Αναζήτηση σε στήλες

Επιλέξτε τις στήλες που θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση. Μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες στήλες που θα χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση.

Τύποι εγγραφών

Επιλέξτε έναν ή περισσότερους τύπους καταχωρίσεων αρχείων καταγραφής από το αναπτυσσόμενο μενού:

Εγγραφές διαγνωστικού ελέγχου – Καταγράφει πληροφορίες απαραίτητες για τη ρύθμιση του προγράμματος και όλες τις παραπάνω εγγραφές.

Εγγραφές πληροφοριών – Καταγράφει πληροφοριακά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων επιτυχούς ενημέρωσης, καθώς και όλες τις παραπάνω εγγραφές.

Προειδοποιήσεις – Καταγράφει κρίσιμα σφάλματα και προειδοποιητικά μηνύματα.

Σφάλματα – Καταγράφονται σφάλματα όπως «Σφάλμα κατά τη λήψη του αρχείου» και κρίσιμα σφάλματα.

Κρίσιμες προειδοποιήσεις – Καταγράφει μόνο κρίσιμα σφάλματα (σφάλμα κατά την έναρξη της προστασίας Antivirus

Χρονική περίοδος

Καθορίστε το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε να εμφανιστούν αποτελέσματα.

Δεν καθορίζεται (προεπιλογή) - Δεν γίνεται αναζήτηση μέσα σε μια χρονική περίοδο. Η αναζήτηση γίνεται σε ολόκληρο το αρχείο καταγραφής.

Τελευταία ημέρα

Τελευταία εβδομάδα

Τελευταίος μήνας

Χρονική περίοδος - Μπορείτε να καθορίσετε την ακριβή χρονική περίοδο (Από: και Έως:) για να φιλτράρετε μόνο τις καταχωρίσεις της καθορισμένης χρονικής περιόδου.

Αντιστοίχιση μόνο ολόκληρων λέξεων

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση για ολόκληρες λέξεις για πιο ακριβή αποτελέσματα.

Διάκριση πεζών-κεφαλαίων

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θεωρείτε σημαντική τη χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων κατά το φιλτράρισμα. Όταν διαμορφώσετε τις επιλογές φιλτραρίσματος/αναζήτησης, κάντε κλικ στο στοιχείο OK για να εμφανιστούν οι φιλτραρισμένες καταχωρίσεις αρχείων καταγραφής ή το στοιχείο Εύρεση για να ξεκινήσει η αναζήτηση. Τα αρχεία καταγραφής αναζητούνται από πάνω προς τα κάτω, ξεκινώντας από την τρέχουσα θέση σας (την καταχώριση που επισημαίνεται). Η αναζήτηση διακόπτεται όταν εντοπιστεί η πρώτη καταχώριση που αντιστοιχεί. Πατήστε το πλήκτρο F3 για αναζήτηση της επόμενης καταχώρισης ή κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Εύρεση για να περιορίσετε τις επιλογές αναζήτησης.