Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εκτελούμενες διεργασίες

Οι εκτελούμενες διεργασίες εμφανίζουν τα προγράμματα ή διεργασίες που εκτελούνται στον υπολογιστή σας και ενημερώνουν αμέσως και διαρκώς την ESET σχετικά με νέες εισβολές. Το ESET Security Ultimate παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τις διεργασίες σε εκτέλεση για να προστατεύει τους χρήστες με την τεχνολογία ESET LiveGrid®.

PAGE_CLOUD

Φήμη – Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ESET Security Ultimate και η τεχνολογία ESET LiveGrid® αντιστοιχίζουν επίπεδα κινδύνου σε αντικείμενα (αρχεία, διεργασίες, κλειδιά μητρώου, κ.λπ.) χρησιμοποιώντας μια σειρά ευριστικών κανόνων που εξετάζουν τα χαρακτηριστικά κάθε αντικειμένου και στη συνέχεια ζυγίζουν την πιθανότητα κακόβουλης δραστηριότητας. Με βάση αυτούς τους ευριστικούς ελέγχους, τα αντικείμενα αντιστοιχίζονται σε ένα επίπεδο κινδύνου από 1 – Αβλαβές (πράσινο) έως 9 – Επικίνδυνο (κόκκινο).

Διεργασία – Το όνομα της εικόνας του προγράμματος ή της διεργασίας που εκτελείται αυτήν τη στιγμή στον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση εργασιών των Windows για να δείτε όλες τις διεργασίες που εκτελούνται στον υπολογιστή σας. Για να ανοίξετε τη διαχείριση εργασιών, κάντε δεξί κλικ σε μια κενή περιοχή στη γραμμή εργασιών και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εργασιών ή πατήστε Ctrl+Shift+Esc στο πληκτρολόγιό σας.


note

Οι γνωστές εφαρμογές που επισημαίνονται ως Αβλαβής (πράσινο) είναι σίγουρα καθαρές (λίστα μη αποκλεισμένων) και θα εξαιρούνται από τη σάρωση για βελτίωση των επιδόσεων.

PID – Ο αναγνωριστικός αριθμός διεργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράμετρος σε διάφορες κλήσεις λειτουργιών, όπως η προσαρμογή της προτεραιότητας της διεργασίας.

Αριθμός χρηστών – Ο αριθμός χρηστών που χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από την τεχνολογία ESET LiveGrid®.

Χρόνος ανακάλυψης – Το χρονικό διάστημα από την ανακάλυψη της εφαρμογής από την τεχνολογία ESET LiveGrid®.


note

Μια εφαρμογή που επισημαίνεται ως Άγνωστη (πορτοκαλί) δεν είναι απαραίτητα κακόβουλο λογισμικό. Συνήθως, είναι απλώς μια νεότερη εφαρμογή. Αν δεν είστε βέβαιοι για το αρχείο, μπορείτε να υποβάλλετε το αρχείο για ανάλυση στο Εργαστήριο ιών της ESET. Αν αποδειχτεί ότι το αρχείο είναι κακόβουλη εφαρμογή, η ανίχνευσή του θα προστεθεί σε μια μελλοντική ενημέρωση.

Όνομα εφαρμογής – Το συγκεκριμένο όνομα ενός προγράμματος ή μιας διεργασίας.

Κάντε κλικ σε μια εφαρμογή για να εμφανιστούν οι ακόλουθες λεπτομέρειες της συγκεκριμένης εφαρμογής:

Διαδρομή – Η θέση μιας εφαρμογής στον υπολογιστή σας.

Μέγεθος – Το μέγεθος αρχείου σε kB (kilobyte) ή MB (megabyte).

Περιγραφή – Τα χαρακτηριστικά του αρχείου με βάση την περιγραφή από το λειτουργικό σύστημα.

Εταιρεία – Το όνομα του προμηθευτή ή της εφαρμογής.

Έκδοση – Πληροφορίες από τον εκδότη της εφαρμογής.

Προϊόν – Το όνομα της εφαρμογής ή/και το όνομα της επιχείρησης.

Δημιουργήθηκε/Τροποποιήθηκε – Η ημερομηνία και η ώρα της δημιουργίας (τροποποίησης).


note

Επίσης, μπορείτε να ελέγξετε τη φήμη των αρχείων που δεν ενεργούν ως εκτελούμενα προγράμματα/εκτελούμενες διεργασίες. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ σε αυτά σε ένα πρόγραμμα εξερεύνησης αρχείων και επιλέξτε Επιλογές για προχωρημένους > Έλεγχος φήμης αρχείου.

HLPTOOLS_CLOUD_CHECK