Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Αρχεία καταγραφής προστασίας δικτύου

Η Προστασία δικτύου του ESET Security Ultimate αποθηκεύει όλα τα σημαντικά συμβάντα σε ένα αρχείο καταγραφής. Για να δείτε το αρχείο καταγραφής, ανοίξτε τα στοιχεία κύριο παράθυρο του προγράμματος > Ρυθμίσεις > Προστασία δικτύου > Εμφάνιση αρχείων καταγραφής.

Τα αρχεία καταγραφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση σφαλμάτων και την αποκάλυψη εισβολών στο σύστημά σας. Στα αρχεία καταγραφής προστασίας δικτύου της περιλαμβάνονται τα εξής δεδομένα:

Ημερομηνία και ώρα του συμβάντος

Όνομα συμβάντος

Προέλευση

Διεύθυνση δικτύου προορισμού

Πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου

Εφαρμοζόμενος κανόνας ή όνομα απειλής worm, εάν εντοπίστηκε

Διαδρομή και όνομα εφαρμογής

Κατακερματισμός

Χρήστης

Υπογράφων της εφαρμογής (εκδότης)

Όνομα πακέτου

Όνομα της υπηρεσίας

Η λεπτομερής ανάλυση αυτών των δεδομένων μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε απόπειρες παραβίασης της ασφάλειας του συστήματός σας. Πολλοί άλλοι παράγοντες υποδεικνύουν δυνητικούς κινδύνους ασφαλείας και σας επιτρέπουν να ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις τους: συχνές συνδέσεις από άγνωστες τοποθεσίες, πολλαπλές απόπειρες δημιουργίας συνδέσεων, επικοινωνία άγνωστων εφαρμογών ή χρήση ασυνήθιστων αριθμών θυρών.


note

Εκμετάλλευση τρωτών σημείων ασφαλείας

Το μήνυμα της κατάχρησης τρωτών σημείων ασφαλείας καταγράφεται ακόμα και αν το συγκεκριμένο τρωτό σημείο έχει ήδη επιδιορθωθεί, αφού η προσπάθεια κατάχρησης ανιχνεύεται και αποκλείεται σε επίπεδο δικτύου προτού πραγματοποιηθεί αυτή η κατάχρηση.