Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Επίλυση προβλημάτων με το Τείχος προστασίας της

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα συνδεσιμότητας ενώ είναι εγκατεστημένο το ESET Security Ultimate, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να διαπιστώσετε εάν το Τείχος προστασίας της δημιουργεί το πρόβλημα. Επιπλέον, το Τείχος προστασίας της μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε νέους κανόνες ή εξαιρέσεις για να επιλύσετε προβλήματα συνδεσιμότητας.

Ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα για βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων με το Τείχος προστασίας της:

Αντιμετώπιση προβλημάτων πρόσβασης δικτύου

Καταγραφή και δημιουργία κανόνων ή εξαιρέσεων από το αρχείο καταγραφής

Δημιουργία εξαιρέσεων από τις ειδοποιήσεις Firewall

Καταγραφή για προχωρημένους προστασίας δικτύου

Επίλυση προβλημάτων με τον Σαρωτή δικτυακής κίνησης