Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Δημιουργία εξαιρέσεων από τις ειδοποιήσεις Firewall

Όταν το Τείχος προστασίας της ESET εντοπίσει κακόβουλη δραστηριότητα στο δίκτυο, εμφανίζεται ένα παράθυρο ειδοποίησης που περιγράφει το συμβάν. Αυτή η ειδοποίηση περιέχει έναν σύνδεσμο που σας επιτρέπει να μάθετε περισσότερα σχετικά με το συμβάν και να ρυθμίσετε έναν κανόνα για το συμβάν, εάν επιθυμείτε.


note

Εάν μια εφαρμογή ή συσκευή δικτύου δεν υλοποιεί σωστά τις προδιαγραφές δικτύου, μπορεί να ενεργοποιήσει αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις IDS του τείχος προστασίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εξαίρεση απευθείας από την ειδοποίηση για να εμποδίσετε το Τείχος προστασίας της ESET να ανιχνεύει τη συγκεκριμένη εφαρμογή ή συσκευή.