Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Δημιουργία κανόνα από αρχείο καταγραφής

Η νέα έκδοση του ESET Security Ultimate σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν κανόνα από το αρχείο καταγραφής. Από το κύριο μενού, κάντε κλικ στα στοιχεία Εργαλεία > Αρχεία καταγραφής. Επιλέξτε Προστασία δικτύου από το αναπτυσσόμενο μενού, κάντε δεξί κλικ στην καταχώριση αρχείου καταγραφής που θέλετε και επιλέξτε Να μην αποκλείονται στο μέλλον παρόμοια συμβάντα από το μενού περιβάλλοντος. Ένα παράθυρο ειδοποίησης θα εμφανίσει τον νέο κανόνα.

Για να επιτρέπεται η δημιουργία νέων κανόνων από το αρχείο καταγραφής, το ESET Security Ultimate πρέπει να είναι διαμορφωμένο με τις εξής ρυθμίσεις:

1.Ρυθμίστε το ελάχιστο επίπεδο λεπτομερειών καταγραφής σε Εγγραφές διαγνωστικού ελέγχου στην ενότητα Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Εργαλεία > Αρχεία καταγραφής,

2.Ενεργοποιήστε το στοιχείο Ειδοποίηση σχετικά με εισερχόμενες επιθέσεις κατά κενών ασφαλείας στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο > Προστασία από επιθέσεις δικτύου (IDS) > Επιλογές για προχωρημένους > Ανίχνευση εισβολής.