Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Καταγραφή και δημιουργία κανόνων ή εξαιρέσεων από το αρχείο καταγραφής

Από προεπιλογή, το Τείχος προστασίας της ESET δεν καταγράφει όλες τις αποκλεισμένες συνδέσεις. Εάν θέλετε να βλέπετε τις συνδέσεις που έχουν αποκλειστεί από την Προστασία δικτύου, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Εργαλεία > Διαγνωστικοί έλεγχοι > Καταγραφή για προχωρημένους και ενεργοποιήστε το στοιχείο Ενεργοποίηση της καταγραφής για προχωρημένους προστασίας δικτύου. Εάν δείτε κάτι στο αρχείο καταγραφής το οποίο δεν θέλετε να αποκλείεται από το Τείχος προστασίας, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα ή έναν κανόνα IDS κάνοντας δεξί κλικ στο στοιχείο και επιλέγοντας Να μην αποκλείονται στο μέλλον παρόμοια συμβάντα. Σημειώνεται ότι το αρχείο καταγραφής όλων των αποκλεισμένων συνδέσεων μπορεί να περιέχει χιλιάδες στοιχεία και ίσως είναι δύσκολο να βρείτε μια συγκεκριμένη σύνδεση σε αυτό το αρχείο καταγραφής. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την καταγραφή αφού επιλύσετε το ζήτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αρχεία καταγραφής.


note

Χρησιμοποιείτε την καταγραφή για να δείτε τη σειρά με την οποία το Προστασία δικτύου απέκλεισε συγκεκριμένες συνδέσεις. Επιπλέον, η δυνατότητα δημιουργίας κανόνων από το αρχείο καταγραφής σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε κανόνες που κάνουν ακριβώς αυτό που θέλετε.