Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Αντιμετώπιση προβλημάτων πρόσβασης δικτύου

Ο Οδηγός επίλυσης προβλημάτων σάς βοηθά να επιλύετε προβλήματα συνδεσιμότητας που προκαλούνται από το Firewall της. Μπορείτε να βρείτε το στοιχείο Αντιμετώπιση προβλημάτων πρόσβασης δικτύου στη διαδρομή κύριο παράθυρο του προγράμματος > Ρυθμίσεις > Προστασία δικτύου > Επίλυση αποκλεισμένης επικοινωνίας.

Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται η επικοινωνία που έχει αποκλειστεί για τις Τοπικές εφαρμογές ή η επικοινωνία που έχει αποκλειστεί από Απομακρυσμένες συσκευές.

Από το αναπτουσσόμενο μενού, επιλέξτε μια χρονική περίοδο κατά την οποία αποκλείστηκε κάποια επικοινωνία. Μια λίστα πρόσφατα αποκλεισμένων επικοινωνιών σάς παρέχει μια επισκόπηση σχετικά με τον τύπο της εφαρμογής ή της συσκευής, τη φήμη και τον συνολικό αριθμό εφαρμογών και συσκευών που αποκλείστηκαν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τος αποκλεισμό επικοινωνιών, κάντε κλικ στο στοιχείο Λεπτομέρειες. Το επόμενο βήμα είναι να καταργήσετε τον αποκλεισμό της εφαρμογής ή της συσκευής στην οποία αντιμετωπίζετε προβλήματα συνδεσιμότητας.

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάργηση αποκλεισμού, θα επιτρέπεται η επικοινωνία που αποκλειόταν προηγουμένως. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με μια εφαρμογή ή εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία άλλου κανόνα και όλες οι επικοινωνίες που αποκλείονταν προηγουμένως θα επιτρέπονται πλέον για αυτήν τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Άνοιγμα κανόνων Τείχους προστασίας για να δείτε τους κανόνες που δημιουργήθηκαν από τον οδηγό. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε κανόνες που δημιουργήθηκαν από τον οδηγό στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο > Τείχος προστασίας > Κανόνες > Επεξεργασία.


important

Εάν δεν είναι δυνατή η δημιουργία του κανόνα, θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επανάληψη και επαναλάβετε τη διαδικασία για να καταργήσετε τον αποκλεισμό της επικοινωνίας ή για να δημιουργήσετε έναν άλλο κανόνα από τη λίστα αποκλεισμένης επικοινωνίας.