Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Στοιχεία σύνδεσης δικτύου

Κάντε διπλό κλικ σε μια σύνδεση στη λίστα με τις Συνδέσεις δικτύου για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές της μαζί με τις λεπτομέρειες του προσαρμογέα δικτύου. Οι λεπτομέρειες της σύνδεσης δικτύου και του προσαρμογέα μπορεί να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε το δίκτυο του οποίου τις παραμέτρους προσπαθείτε να ρυθμίσετε στην Προστασία πρόσβασης δικτύου.

Στοιχεία σύνδεσης δικτύου:

Κατάσταση της σύνδεσης δικτύου

Ημερομηνία και ώρα της πρώτης ανίχνευσης δικτύου

Τελευταία φορά που ήταν ενεργό το δίκτυο

Συνολικός χρόνος σύνδεσης σε αυτό το δίκτυο

Προφίλ σύνδεσης δικτύου

Προφίλ σύνδεσης δικτύου που ορίζεται στα Windows

Ρύθμιση παραμέτρων προστασίας δικτύου (εάν το δίκτυο είναι αξιόπιστο)

Λεπτομέρειες προσαρμογέα δικτύου:

Τύπος της σύνδεσης (ενσύρματη, εικονική κ.λπ.)

Όνομα προσαρμογέα δικτύου

Περιγραφή προσαρμογέα

Διεύθυνση IP με διεύθυνση MAC

Η διεύθυνση IPv4 και IPv6 του δικτύου με υποδίκτυο

Επίθημα DNS

Διεύθυνση IP διακομιστή DNS

Διεύθυνση IP διακομιστή DHCP

Προεπιλεγμένη πύλη διεύθυνσης IP και διεύθυνση MAC

Διεύθυνση MAC προσαρμογέα