Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο

Η Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για όλες τις συνδέσεις δικτύου σας λεπτομερώς. Μπορείτε να επιτρέψετε/απορρίψετε την πρόσβαση στον υπολογιστή σας σε συγκεκριμένα δίκτυα, να επιτρέψετε/απορρίψετε την πρόσβαση σε συσκευές δικτύου από τον υπολογιστή σας και πολλά άλλα, με βάση τη ρύθμιση παραμέτρων. Από προεπιλογή, το ESET Security Ultimate διαθέτει προκαθορισμένους κανόνες για το Τείχος προστασίας και την Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο για μέγιστη ασφάλεια. Ωστόσο, συγκεκριμένα περιβάλλοντα ενδέχεται να απαιτούν προσαρμοσμένη ρύθμιση παραμέτρων. Η αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο από έμπειρο χρήστη.

CONFIG_NETWORK_PROTECTION

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις παραμέτρων στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο (Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για λεπτομερή περιγραφή κάθε επιλογής του στοιχείου Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο):

icon_sectionΠροστασία πρόσβασης στο δίκτυο

Προφίλ σύνδεσης δικτύου – Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προφίλ για να ελέγχετε τη συμπεριφορά του Τείχους προστασίας για συγκεκριμένες συνδέσεις δικτύου.

Σύνολα διευθύνσεων IP – Μπορείτε να ορίσετε συλλογές διευθύνσεων IP που δημιουργούν μια λογική ομάδα διευθύνσεων IP, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τους κανόνες Τείχους προστασίας.

Ελεγκτής δικτύου

Τείχος προστασίας

Προστασία από επιθέσεις δικτύου