Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Σύνολα διευθύνσεων IP

Ένα σύνολο διευθύνσεων IP είναι μια συλλογή διευθύνσεων IP που δημιουργούν μια λογική ομάδα διευθύνσεων IP, η οποία είναι χρήσιμη όταν επαναχρησιμοποιείται το ίδιο σύνολο διευθύνσεων σε πολλούς Κανόνες τείχους προστασίας ή Κανόνες προστασίας από επίθεση εξαντλητικής δοκιμής κωδικών. Το ESET Security Ultimate περιέχει επίσης προκαθορισμένα σύνολα διευθύνσεων IP για τα οποία εφαρμόζονται εσωτερικοί κανόνες. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας ομάδας είναι η Ζώνη αξιοπιστίας. Η ζώνη αξιοπιστίας αντιπροσωπεύει μια ομάδα διευθύνσεων δικτύου στις οποίες ο υπολογιστής και τα κοινόχρηστα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας είναι ορατά σε άλλους χρήστες του δικτύου και άλλοι χρήστες στο δίκτυο έχουν πρόσβαση στους πόρους συστήματος.

Για να προσθέσετε ένα σύνολο διευθύνσεων IP:

1.Ανοίξτε τη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο > Σύνολα διευθύνσεων IP > Επεξεργασία.

2.Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη, πληκτρολογήστε ένα Όνομα και μια Περιγραφή για τη ζώνη και πληκτρολογήστε μια απομακρυσμένη διεύθυνση IP στο στοιχείο Διεύθυνση απομακρυσμένου υπολογιστή (IPv4/IPv6, εύρος, μάσκα).

3.Κάντε κλικ στο στοιχείο OK.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επεξεργασία συνόλων διευθύνσεων IP.