Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ενεργοποιητές

Οι ενεργοποιητές είναι προσαρμοσμένες συνθήκες που πρέπει να πληρούνται για την αντιστοίχιση ενός Προφίλ σύνδεσης δικτύου με μια Σύνδεση δικτύου. Εάν το συνδεδεμένο δίκτυο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που ορίζονται στους ενεργοποιητές για ένα προφίλ συνδεδεμένου δικτύου, το προφίλ θα εφαρμοστεί στο δίκτυο. Ένα προφίλ σύνδεσης δικτύου μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους ενεργοποιητές. Εάν υπάρχουν πολλοί ενεργοποιητές, ισχύει η λογική OR (πρέπει να εκπληρώνεται τουλάχιστον μία συνθήκη). Μπορείτε να ορίσετε ενεργοποιητές στο Πρόγραμμα επεξεργασίας προφίλ σύνδεσης δικτύου. Η δημιουργία προσαρμοσμένων προφίλ σύνδεσης δικτύου θα πρέπει να γίνεται από έμπειρο χρήστη.

Οι ακόλουθοι ενεργοποιητές είναι διαθέσιμοι (εάν θέλετε να μάθετε λεπτομέρειες για το τρέχον δίκτυό σας, ανατρέξτε στο θέμα Συνδέσεις δικτύου):

arrow_down_home Προσαρμογέας

arrow_down_home DNS

arrow_down_home WINS

arrow_down_home DHCP

arrow_down_home Προεπιλεγμένη πύλη

arrow_down_home Wi-Fi

arrow_down_home Προφίλ των Windows

arrow_down_home Έλεγχος ταυτότητας