Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προσθήκη ή επεξεργασία προφίλ σύνδεσης δικτύου

Μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε Προφίλ σύνδεσης δικτύου στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο > Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο > Προφίλ σύνδεσης δικτύου > Επεξεργασία. Για να επεξεργαστείτε ένα προφίλ, πρέπει να επιλεγεί από τη λίστα του παραθύρου Προφίλ σύνδεσης δικτύου.

Τα ακόλουθα προφίλ είναι προκαθορισμένα και δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ή/και να διαγραφούν:

Ιδιωτικό – Για αξιόπιστα δίκτυα (οικιακό ή εταιρικό δίκτυο). Ο υπολογιστής σας και τα κοινόχρηστα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας είναι ορατά σε άλλους χρήστες του δικτύου και άλλοι χρήστες του δικτύου έχουν πρόσβαση στους πόρους συστήματος (η πρόσβαση σε κοινόχρηστα αρχεία και στους εκτυπωτές είναι ενεργοποιημένη, η εισερχόμενη επικοινωνία RPC είναι ενεργοποιημένη και η κοινή χρήση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας είναι διαθέσιμη). Συνιστάται η χρήση αυτής της ρύθμισης όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα ασφαλές τοπικό δίκτυο. Αυτό το προφίλ αντιστοιχίζεται αυτόματα σε μια σύνδεση δικτύου, εάν έχει ρυθμιστεί ως Τομέας ή Ιδιωτικό δίκτυο στα Windows.

Δημόσιο – Για μη αξιόπιστα δίκτυα (δημόσιο δίκτυο). Τα αρχεία και οι φάκελοι στο σύστημά σας δεν είναι κοινόχρηστα ή ορατά σε άλλους χρήστες στο δίκτυο και η κοινή χρήση των πόρων του συστήματος έχει απενεργοποιηθεί. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα. Αυτό το προφίλ αντιστοιχίζεται αυτόματα σε οποιαδήποτε σύνδεση δικτύου η οποία δεν έχει ρυθμιστεί ως Τομέας ή Ιδιωτικό δίκτυο στα Windows.

Κορυφή/Επάνω/Κάτω/Τέλος UP_DOWN – Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το επίπεδο προτεραιότητας των προφίλ σύνδεσης δικτύου (τα προφίλ σύνδεσης δικτύου αξιολογούνται και εφαρμόζονται με βάση την προτεραιότητά τους. Εφαρμόζεται πάντα το πρώτο προφίλ που αντιστοιχεί).

Προσθήκη ή επεξεργασία προφίλ

Το προσαρμοσμένο προφίλ σύνδεσης δικτύου σάς επιτρέπει να εφαρμόζετε κανόνες Τείχους προστασίας και να ορίζετε πρόσθετες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες συνδέσεις δικτύου. Θα καθορίσετε τις συνδέσεις δικτύου στις οποίες θα αντιστοιχιστεί το προσαρμοσμένο προφίλ στην ενότητα Ενεργοποιητές.

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας προφίλ, στο παράθυρο Προφίλ σύνδεσης δικτύου:

Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη.

Επιλέξτε ένα από τα υπάρχοντα προφίλ και κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία.

Επιλέξτε ένα από τα υπάρχοντα προφίλ και κάντε κλικ στο στοιχείο Αντιγραφή.

Όνομα – Προσαρμοσμένο όνομα για το προφίλ σας.

Περιγραφή – Περιγραφή του προφίλ που βοηθά στην αναγνώριση του προφίλ.

Πρόσθετες αξιόπιστες διευθύνσεις – Οι διευθύνσεις που ορίζονται εδώ προστίθενται στη ζώνη αξιοπιστίας της σύνδεσης δικτύου στην οποία εφαρμόζεται αυτό το προφίλ (ανεξάρτητα από τον τύπο προστασίας του δικτύου).

Αξιόπιστη σύνδεση – Ο υπολογιστής σας και τα κοινόχρηστα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας είναι ορατά σε άλλους χρήστες του δικτύου και άλλοι χρήστες του δικτύου έχουν πρόσβαση στους πόρους συστήματος (η πρόσβαση σε κοινόχρηστα αρχεία και στους εκτυπωτές είναι ενεργοποιημένη, η εισερχόμενη επικοινωνία RPC είναι ενεργοποιημένη και η κοινή χρήση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας είναι διαθέσιμη). Συνιστάται η χρήση αυτής της ρύθμισης κατά τη δημιουργία ενός προφίλ για ασφαλή σύνδεση τοπικού δικτύου. Όλα τα άμεσα συνδεδεμένα υποδίκτυα δικτύου θεωρούνται επίσης αξιόπιστα. Για παράδειγμα, εάν ένας προσαρμογέας δικτύου είναι συνδεδεμένος σε αυτό το δίκτυο με διεύθυνση IP 192.168.1.5 και η μάσκα υποδικτύου είναι 255.255.255.0, το υποδίκτυο 192.168.1.0/24 προστίθεται σε αυτήν τη ζώνη αξιοπιστίας της σύνδεσης δικτύου. Εάν ο προσαρμογέας έχει περισσότερες διευθύνσεις/υποδίκτυα, όλες θα θεωρούνται αξιόπιστες.

Αναφορά αδύναμης κρυπτογράφησης Wi-Fi – Το ESET Security Ultimate θα εμφανίζει μια ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας όταν συνδέεστε σε ένα μη προστατευμένο ασύρματο δίκτυο ή σε ένα δίκτυο με αδύναμη προστασία.

Ενεργοποιητές – Προσαρμοσμένες συνθήκες που πρέπει να πληρούνται για την αντιστοίχιση αυτού του προφίλ σύνδεσης δικτύου σε μια σύνδεση δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποιητές για λεπτομερή επεξήγηση.