Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προφίλ σύνδεσης δικτύου

Τα προφίλ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της συμπεριφοράς της Προστασίας δικτύου του ESET Security Ultimate για συγκεκριμένες συνδέσεις δικτύου. Όταν δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε έναν κανόνα Τείχους προστασίας, έναν κανόνα IDS ή έναν κανόνα προστασίας από επίθεση εξαντλητικής δοκιμής κωδικών, μπορείτε να τον αντιστοιχίσετε σε ένα συγκεκριμένο προφίλ ή να τον εφαρμόσετε σε όλα τα προφίλ. Όταν ένα προφίλ είναι ενεργό σε μια σύνδεση δικτύου, εφαρμόζονται μόνο οι καθολικοί κανόνες (κανόνες χωρίς καθορισμένο προφίλ) και οι κανόνες που έχουν αντιστοιχιστεί στο συγκεκριμένο προφίλ. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά προφίλ με διαφορετικούς κανόνες αντιστοιχισμένους σε συνδέσεις δικτύου, για να αλλάζετε εύκολα τη συμπεριφορά του Τείχους προστασίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των προφίλ και των αντιστοιχίσεων σύνδεσης δικτύου στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο > Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο.

Αντιστοίχιση προφίλ σύνδεσης δικτύου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν στις συνδέσεις δικτύου που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα θα αντιστοιχιστεί αυτόματα (επιλέξτε Αυτόματα από το αναπτυσσόμενο μενού) ένα προκαθορισμένο ή προσαρμοσμένο προφίλ με βάση τους Ενεργοποιητές που έχουν ρυθμιστεί σε προφίλ σύνδεσης δικτύου ή εάν θέλετε να σας ζητείται (επιλέξτε Ερώτηση από το αναπτυσσόμενο μενού) να ρυθμίζετε τις παραμέτρους προστασίας δικτύου και να αντιστοιχίζετε ένα προφίλ μη αυτόματα κάθε φορά που ανιχνεύεται μια νέα σύνδεση δικτύου.

Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε μη αυτόματα ένα συγκεκριμένο προφίλ σύνδεσης δικτύου στο κύριο παράθυρο του προγράμματος > Ρυθμίσεις > Προστασία δικτύου > Συνδέσεις δικτύου. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από μια συγκεκριμένη σύνδεση δικτύου και κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού three_dots_menu > Επεξεργασία για να ανοίξετε το παράθυρο Ρύθμιση παραμέτρων προστασίας δικτύου και επιλέξτε ένα προφίλ.

Προφίλ σύνδεσης δικτύου – Κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε Προφίλ σύνδεσης δικτύου.

Τα ακόλουθα προφίλ είναι προκαθορισμένα και δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ή/και να διαγραφούν:

Ιδιωτικό – Για αξιόπιστα δίκτυα (οικιακό ή εταιρικό δίκτυο). Ο υπολογιστής σας και τα κοινόχρηστα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας είναι ορατά σε άλλους χρήστες του δικτύου και άλλοι χρήστες του δικτύου έχουν πρόσβαση στους πόρους συστήματος (η πρόσβαση σε κοινόχρηστα αρχεία και στους εκτυπωτές είναι ενεργοποιημένη, η εισερχόμενη επικοινωνία RPC είναι ενεργοποιημένη και η κοινή χρήση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας είναι διαθέσιμη). Συνιστάται η χρήση αυτής της ρύθμισης όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα ασφαλές τοπικό δίκτυο. Αυτό το προφίλ αντιστοιχίζεται αυτόματα σε μια σύνδεση δικτύου, εάν έχει ρυθμιστεί ως Τομέας ή Ιδιωτικό δίκτυο στα Windows.

Δημόσιο – Για μη αξιόπιστα δίκτυα (δημόσιο δίκτυο). Τα αρχεία και οι φάκελοι στο σύστημά σας δεν είναι κοινόχρηστα ή ορατά σε άλλους χρήστες στο δίκτυο και η κοινή χρήση των πόρων του συστήματος έχει απενεργοποιηθεί. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα. Αυτό το προφίλ αντιστοιχίζεται αυτόματα σε οποιαδήποτε σύνδεση δικτύου η οποία δεν έχει ρυθμιστεί ως Τομέας ή Ιδιωτικό δίκτυο στα Windows.

Όταν η σύνδεση δικτύου κάνει εναλλαγή σε ένα άλλο προφίλ, θα εμφανίζεται μια ειδοποίηση στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.