Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Κανόνες

Οι κανόνες Προστασίας από επιθέσεις εξαντλητικής δοκιμής κωδικών σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε και να προβάλλετε κανόνες για εισερχόμενες και εξερχόμενες συνδέσεις δικτύου. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή η κατάργηση των προκαθορισμένων κανόνων.

Διαχείριση κανόνων για προστασία από επίθεση εξαντλητικής δοκιμής κωδικών

Προσθήκη – Δημιουργεί νέο κανόνα.

Επεξεργασία – Επεξεργασία ενός υπάρχοντος κανόνα.

Κατάργηση – Κατάργηση ενός υπάρχοντος κανόνα από τη λίστα κανόνων.

UP_DOWN Κορυφή/Επάνω/Κάτω/Τέλος – Προσαρμόστε το επίπεδο προτεραιότητας των κανόνων.


note

Για να διασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή προστασία, εφαρμόζεται ο κανόνας αποκλεισμού με τη χαμηλότερη τιμή για το στοιχείο Μέγιστος αριθμός προσπαθειών, ακόμη και αν ο κανόνας βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο στη λίστα κανόνων όταν πολλοί κανόνες αποκλεισμού αντιστοιχούν στις συνθήκες ανίχνευσης.

Επεξεργαστής κανόνων

CONFIG_EPFW_BRUTE_FORCE_RULE_EDIT

Όνομα – Το όνομα του κανόνα.

Ενεργός – Απενεργοποιήστε αυτό το ρυθμιστικό εάν θέλετε να διατηρηθεί ο κανόνας στη λίστα αλλά να μην εφαρμόζεται.

Ενέργεια – Επιλέξτε Δεν επιτρέπεται ή Επιτρέπεται για τη σύνδεση εάν πληρούνται οι ρυθμίσεις κανόνα.

Πρωτόκολλο – Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που θα ελέγχει αυτός ο κανόνας.

Προφίλ – Για συγκεκριμένα προφίλ μπορούν να ρυθμιστούν και να εφαρμοστούν προσαρμοσμένοι κανόνες.

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών - Ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών επανάληψης επίθεσης που επιτρέπεται μέχρι να αποκλειστεί η διεύθυνση IP και να προστεθεί στη Λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων.

Περίοδος διατήρησης λίστας αποκλεισμένων διευθύνσεων (ελάχ.) – Ρυθμίζει την ώρα κατά την οποία αφαιρείται η διεύθυνση από τη λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων.

Διεύθυνση IP προέλευσης – Μια λίστα με διευθύνσεις IP / εύρη / υποδίκτυα. Οι πολλαπλές διευθύνσεις πρέπει να διαχωρίζονται με κόμμα.

Σύνολα διευθύνσεων IP προέλευσης – Σύνολο διευθύνσεων IP που έχετε ήδη ορίσει στα Σύνολα διευθύνσεων IP.