Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Κανόνες τείχος προστασίας

Οι κανόνες Τείχους προστασίας αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο συνθηκών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση σημαντικών δοκιμών σε όλες τις συνδέσεις δικτύου και σε όλες τις ενέργειες που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτές τις συνθήκες. Με τη χρήση των κανόνων τείχους προστασίας, μπορείτε να καθορίσετε την ενέργεια που θα πραγματοποιείται όταν δημιουργούνται διάφοροι τύποι συνδέσεων δικτύου.

Οι κανόνες αξιολογούνται από την κορυφή προς στο τέλος και μπορείτε να δείτε την προτεραιότητά τους στην πρώτη στήλη. Η ενέργεια του πρώτου κανόνα που αντιστοιχεί χρησιμοποιείται για κάθε σύνδεση δικτύου που αξιολογείται.

Οι συνδέσεις διαιρούνται σε εισερχόμενες και εξερχόμενες συνδέσεις. Οι εισερχόμενες συνδέσεις ξεκινούν όταν μια απομακρυσμένη συσκευή επιχειρεί να δημιουργήσει σύνδεση με το τοπικό σύστημα. Οι εξερχόμενες συνδέσεις λειτουργούν με τον αντίθετο τρόπο – το τοπικό σύστημα επικοινωνεί με μια απομακρυσμένη συσκευή.

Αν ανιχνευτεί μια νέα άγνωστη επικοινωνία, πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά αν θα την επιτρέψετε ή αν θα την απορρίψετε. Οι ανεπιθύμητες, μη ασφαλείς ή άγνωστες συνδέσεις αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια του συστήματος. Εάν δημιουργηθεί μια τέτοια σύνδεση, συνιστάται να προσέξετε την απομακρυσμένη συσκευή και την εφαρμογή που επιχειρεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή σας. Πολλές εισβολές προσπαθούν να λάβουν και αποστείλουν τα προσωπικά σας δεδομένα ή να αποστείλουν άλλες κακόβουλες εφαρμογές σε σταθμούς εργασίας κεντρικού υπολογιστή. Το τείχος προστασίας σάς επιτρέπει να ανιχνεύσετε και να τερματίσετε τέτοιες συνδέσεις.

Μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε κανόνες Τείχους προστασίας στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο > Τείχος προστασίας > Κανόνες > Επεξεργασία.

Εάν έχετε πολλούς κανόνες Τείχους προστασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο για να εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένοι κανόνες. Για να φιλτράρετε τους κανόνες Τείχους προστασίας, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερα φίλτρα που βρίσκεται πάνω από τη λίστα με τους κανόνες Τείχους προστασίας. Μπορείτε να φιλτράρετε τους κανόνες με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Προέλευση

Κατεύθυνση

Ενέργεια

Διαθεσιμότητα

Από προεπιλογή, οι προκαθορισμένοι κανόνες Τείχους προστασίας αποκρύπτονται. Για να εμφανίσετε όλους τους προκαθορισμένους κανόνες, απενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Απόκρυψη ενσωματωμένων (προκαθορισμένων) κανόνων. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτούς τους κανόνες, αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε έναν προκαθορισμένο κανόνα.


note

Κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης ICON_SCAN που βρίσκεται επάνω δεξιά για να αναζητήσετε κανόνες.

Στήλες

Προτεραιότητα – Οι κανόνες αξιολογούνται από την κορυφή προς στο τέλος και μπορείτε να δείτε την προτεραιότητά τους στην πρώτη στήλη.

Ενεργός – Δείχνει εάν ο κανόνας είναι ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος. Το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου πρέπει να είναι επιλεγμένο για να ενεργοποιήσετε έναν κανόνα.

Εφαρμογή – Οι εφαρμογές στις οποίες εφαρμόζεται ο κανόνας.

Κατεύθυνση – Η κατεύθυνση της επικοινωνίας (εισερχόμενη/εξερχόμενη/και τα δύο).

Ενέργεια – Εμφανίζει την κατάσταση της επικοινωνίας (αποκλεισμός/αποδοχή/ερώτηση).

Όνομα – Το όνομα του κανόνα. Το εικονίδιο της ESET ICON_HELP_PRODUCT αντιπροσωπεύει έναν προκαθορισμένο κανόνα.

Χρόνοι που εφαρμόστηκαν – Συνολικός αριθμός επαναλήψεων που εφαρμόστηκε ο κανόνας.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο ανάπτυξης ICON_EXPAND για να εμφανιστούν οι λεπτομέρειες του κανόνα.

DIALOG_EPFW_APP_TREE_RULES_PAGE

Στοιχεία ελέγχου

ΠροσθήκηΔημιουργεί νέο κανόνα.

ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία ενός υπάρχοντος κανόνα.

Κατάργηση – Κατάργηση ενός υπάρχοντος κανόνα.

Αντιγραφή – Δημιουργεί αντίγραφο ενός επιλεγμένου κανόνα.

UP_DOWN Κορυφή/Επάνω/Κάτω/Τέλος – Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το επίπεδο προτεραιότητας των κανόνων (η σειρά εκτέλεσης των κανόνων ξεκινά από την κορυφή και καταλήγει στο τέλος της λίστας).