Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ρυθμίσεις λειτουργίας εκμάθησης

Η Λειτουργία εκμάθησης δημιουργεί και αποθηκεύει αυτόματα έναν κανόνα για κάθε επικοινωνία που έχει δημιουργηθεί στο σύστημα. Δεν απαιτείται αλληλεπίδραση του χρήστη επειδή το ESET Security Ultimate αποθηκεύει τους κανόνες σύμφωνα με τις προκαθορισμένες παραμέτρους.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να εκθέσει το σύστημά σας σε κίνδυνο και συνιστάται μόνο για την αρχική διαμόρφωση του Firewall.

Επιλέξτε το στοιχείο Εκμάθηση από το αναπτυσσόμενο μενού στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο > Τείχος προστασίας > Τείχος προστασίας > Λειτουργία φιλτραρίσματος > για να ενεργοποιήσετε τις επιλογές της Λειτουργίας εκμάθησης. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Ρυθμίσεις λειτουργίας εκμάθησης για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ακόλουθων επιλογών:


warning

Όταν βρίσκεστε στη Λειτουργία εκμάθησης, το Firewall δεν φιλτράρει την επικοινωνία. Επιτρέπονται όλες οι εξερχόμενες και εισερχόμενες επικοινωνίες. Σε αυτή τη λειτουργία, ο υπολογιστής δεν προστατεύεται πλήρως από το Firewall.

icon_section Εισερχόμενη κυκλοφορία από τη Ζώνη αξιοπιστίας – Ένα παράδειγμα εισερχόμενης σύνδεσης από τη ζώνη αξιοπιστίας είναι μια απομακρυσμένη συσκευή της ζώνης αξιοπιστίας που προσπαθεί να δημιουργήσει επικοινωνία με μια τοπική εφαρμογή που εκτελείται στον υπολογιστή σας.

icon_section Εξερχόμενη κυκλοφορία προς τη Ζώνη αξιοπιστίας – Μια τοπική εφαρμογή που προσπαθεί να δημιουργήσει σύνδεση με μια άλλη συσκευή της ζώνης αξιοπιστίας ή μέσα σε ένα δίκτυο της ζώνης αξιοπιστίας.

icon_section Εισερχόμενη κυκλοφορία διαδικτύου – Μια απομακρυσμένη συσκευή που προσπαθεί να επικοινωνήσει με μια εφαρμογή που εκτελείται στον υπολογιστή.

icon_section Εξερχόμενη κυκλοφορία διαδικτύου – Μια τοπική εφαρμογή που προσπαθεί να δημιουργήσει σύνδεση με άλλη συσκευή.

Κάθε ενότητα σάς επιτρέπει να καθορίσετε παραμέτρους που θα προστεθούν σε κανόνες που δημιουργήθηκαν πρόσφατα:

Προσθήκη τοπικής θύρας – Περιλαμβάνει τον αριθμό τοπικής θύρας της επικοινωνίας δικτύου. Για εξερχόμενες επικοινωνίες δημιουργούνται συνήθως τυχαίοι αριθμοί. Για αυτό τον λόγο, συνιστάται να ενεργοποιείται αυτή η επιλογή μόνο για εισερχόμενες επικοινωνίες.

Προσθήκη εφαρμογής – Περιλαμβάνει το όνομα της τοπικής εφαρμογής. Η επιλογή αυτή είναι κατάλληλη για μελλοντικούς κανόνες επιπέδου εφαρμογής (κανόνες που καθορίζουν την επικοινωνία για μια ολόκληρη εφαρμογή). Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία μόνο για ένα πρόγραμμα περιήγησης ή πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Προσθήκη απομακρυσμένης θύρας – Περιλαμβάνει τον αριθμό απομακρυσμένης θύρας της επικοινωνίας δικτύου. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιτρέπετε ή να μην επιτρέπετε μια συγκεκριμένη υπηρεσία που συσχετίζεται με έναν αριθμό τυπικής θύρας (HTTP – 80, POP3 – 110, κ.λπ.).

Προσθήκη απομακρυσμένης διεύθυνσης IP/Ζώνης αξιοπιστίας – Μια απομακρυσμένη διεύθυνση IP ή ζώνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράμετρος για νέους κανόνες που καθορίζουν όλες τις συνδέσεις δικτύου μεταξύ του τοπικού συστήματος και της συγκεκριμένης απομακρυσμένης διεύθυνσης/ζώνης. Η επιλογή αυτή είναι κατάλληλη εάν θέλετε να ορίσετε ενέργειες για μια συγκεκριμένη συσκευή ή ομάδα δικτυωμένων συσκευών.

Μέγιστος αριθμός διαφορετικών κανόνων για μια εφαρμογή – Αν μια εφαρμογή επικοινωνεί μέσω διαφορετικών θυρών με διάφορες διευθύνσεις IP, κ.λπ., το τείχος προστασίας σε λειτουργία εκμάθησης δημιουργεί το κατάλληλο πλήθος κανόνων για αυτή την εφαρμογή. Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να περιορίζετε τον αριθμό κανόνων που μπορούν να δημιουργηθούν για μία εφαρμογή.