Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Τείχος προστασίας

Το Τείχος προστασίας ελέγχει όλη την εισερχόμενη και εξερχόμενη δικτυακή κίνηση στον υπολογιστή σας με βάση τους εσωτερικούς κανόνες και τους κανόνες που έχετε ορίσει εσείς. Αυτό επιτυγχάνεται επιτρέποντας ή αποκλείοντας μεμονωμένες συνδέσεις δικτύου. Το Τείχος προστασίας παρέχει προστασία έναντι επιθέσεων από απομακρυσμένες συσκευές και μπορεί να αποκλείσει δυνητικά απειλητικές υπηρεσίες.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Τείχους προστασίας, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο > Τείχος προστασίας.

CONFIG_EPFW_MODE_FILTERING

icon_section Τείχος προστασίας

Ενεργοποίηση προστασίας τείχους προστασίας

Συνιστάται να διατηρείτε ενεργοποιημένη αυτήν τη δυνατότητα για να διασφαλίζεται η ασφάλεια του συστήματός σας. Όταν ενεργοποιηθεί το Τείχος προστασίας, η δικτυακή κίνηση σαρώνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Κανόνες

Η ρύθμιση κανόνων σάς επιτρέπει να δείτε και να επεξεργαστείτε όλους τους κανόνες Τείχους προστασίας που εφαρμόζονται στην κίνηση που δημιουργείται από μεμονωμένες εφαρμογές μέσα στις αξιόπιστες συνδέσεις και στο διαδίκτυο.


note

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα IDS εάν ένα Botnet επιτεθεί στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να τροποποιήσετε έναν κανόνα στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο > Προστασία από επιθέσεις δικτύου (IDS) > Κανόνες IDS κάνοντας κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία.

Επιπλέον αξιολόγηση κανόνων από το Τείχος προστασίας των Windows

Στην αυτόματη λειτουργία φιλτραρίσματος, θα πρέπει να επιτρέπεται επίσης η εισερχόμενη κίνηση που επιτρέπεται από κανόνες του τείχους προστασίας των Windows, εκτός εάν αποκλείεται ρητά από κανόνες της ESET.

Λειτουργία φιλτραρίσματος

Η συμπεριφορά του τείχους προστασίας αλλάζει ανάλογα με τη λειτουργία φιλτραρίσματος. Οι λειτουργίες φιλτραρίσματος μπορεί επίσης να επηρεάσουν το απαιτούμενο επίπεδο αλληλεπίδρασης με το χρήστη.

Για το Τείχος προστασίας του ESET Security Ultimate υπάρχουν οι εξής λειτουργίες φιλτραρίσματος:

Λειτουργία φιλτραρίσματος

Περιγραφή

Αυτόματη λειτουργία

Η προεπιλεγμένη λειτουργία. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για χρήστες που προτιμούν την εύκολη και άνετη χρήση του τείχους προστασίας που δεν απαιτεί τον καθορισμό κανόνων. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους κανόνες, αλλά δεν απαιτούνται στην Αυτόματη λειτουργία. Η αυτόματη λειτουργία επιτρέπει όλη την εξερχόμενη κίνηση για ένα συγκεκριμένο σύστημα και αποκλείει το μεγαλύτερο μέρος της εισερχόμενης κίνησης, με εξαίρεση ένα μέρος της κυκλοφορίας από τη ζώνη αξιοπιστίας (όπως περιγράφεται στην ενότητα IDS και ρυθμίσεις για προχωρημένους/Επιτρεπτές υπηρεσίες), και αποκρίσεις σε πρόσφατες εξερχόμενες επικοινωνίες.

Αλληλεπιδραστική λειτουργία

Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη διαμόρφωση για το Firewall. Όταν ανιχνευτεί μια επικοινωνία και δεν εφαρμόζονται υπάρχοντες κανόνες σε αυτήν, θα εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που θα αναφέρει μια άγνωστη σύνδεση. Το παράθυρο διαλόγου παρέχει την επιλογή να επιτρέπετε ή να απορρίπτετε την επικοινωνία και η απόφαση να επιτραπεί ή να απορριφθεί θα αποθηκεύεται ως νέος κανόνας για το Firewall. Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε έναν νέο κανόνα, όλες οι μελλοντικές συνδέσεις αυτού του τύπου θα επιτρέπονται ή θα αποκλείονται σύμφωνα με τον κανόνα.

Λειτουργία βασισμένη σε πολιτική

Αποκλείει όλες τις συνδέσεις που δεν καθορίζονται από έναν συγκεκριμένο κανόνα που τις επιτρέπει. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει σε προχωρημένους χρήστες να καθορίσουν κανόνες που επιτρέπουν μόνο επιθυμητές και ασφαλείς συνδέσεις. Όλες οι άλλες μη καθορισμένες συνδέσεις θα αποκλείονται από το Firewall.

Λειτουργία εκμάθησης

Δημιουργεί και αποθηκεύει κανόνες αυτόματα. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται καλύτερα για την αρχική διαμόρφωση του Firewall, αλλά δεν θα πρέπει να παραμένει ενεργή για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Δεν απαιτείται αλληλεπίδραση του χρήστη επειδή το ESET Security Ultimate αποθηκεύει τους κανόνες σύμφωνα με προκαθορισμένες παραμέτρους. Για την αποφυγή κινδύνων ασφαλείας, η λειτουργία εκμάθησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μέχρι να δημιουργηθούν όλοι οι κανόνες για τις απαιτούμενες επικοινωνίες.

Η λειτουργία εκμάθησης θα λήξει στις – Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία θα τερματίζεται αυτόματα η λειτουργία εκμάθησης. Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε όποτε θέλετε τη λειτουργία εκμάθησης μη αυτόματα.

Η λειτουργία καθορίζεται μετά τη λήξη της λειτουργίας εκμάθησης – Καθορίστε τη λειτουργία φιλτραρίσματος στην οποία θα επιστρέφει το Τείχος προστασίας του μετά το τέλος του χρονικού διαστήματος για τη λειτουργία εκμάθησης. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις λειτουργίες φιλτραρίσματος στον παραπάνω πίνακα. Μετά τη λήξη λειτουργίας, η επιλογή Ερώτηση στον χρήστη απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή για να εκτελεστεί μια αλλαγή στη λειτουργία φιλτραρίσματος του τείχους προστασίας.

Ρυθμίσεις λειτουργίας εκμάθησης – Κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για την αποθήκευση κανόνων που δημιουργήθηκαν στη λειτουργία εκμάθησης.

icon_section Ανίχνευση τροποποίησης εφαρμογών

Η δυνατότητα ανίχνευσης τροποποίησης εφαρμογής εμφανίζει ειδοποιήσεις εάν γίνει προσπάθεια δημιουργίας συνδέσεων από τροποποιημένες εφαρμογές, για τις οποίες υπάρχει κανόνας τείχους προστασίας.