Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ανίχνευση τροποποίησης εφαρμογών

Η δυνατότητα ανίχνευσης τροποποίησης εφαρμογής εμφανίζει ειδοποιήσεις εάν τροποποιημένες εφαρμογές, για τις οποίες υπάρχει κανόνας τείχους προστασίας, προσπαθήσουν να δημιουργήσουν συνδέσεις. Η τροποποίηση της εφαρμογής είναι ένας μηχανισμός προσωρινής ή μόνιμης αντικατάστασης μιας αρχικής εφαρμογής από άλλη εφαρμογή με διαφορετικό εκτελέσιμο αρχείο (προστατεύει από την κατάχρηση των κανόνων τείχους προστασίας).

Έχετε υπόψη ότι αυτή η δυνατότητα δεν έχει σκοπό να ανιχνεύει τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε εφαρμογή γενικά. Σκοπός της είναι να αποτρέπει την κατάχρηση υφιστάμενων κανόνων του τείχος προστασίας και παρακολουθεί μόνο εφαρμογές για τις οποίες υφίστανται συγκεκριμένοι κανόνες του τείχος προστασίας.

Για να επεξεργαστείτε το στοιχείο Ανίχνευση τροποποίησης εφαρμογών, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο > Τείχος προστασίας > Ανίχνευση τροποποίησης εφαρμογών.

Ενεργοποίηση ανίχνευσης τροποποιήσεων εφαρμογών – Εάν επιλεγεί, το πρόγραμμα θα παρακολουθεί τις εφαρμογές για αλλαγές (ενημερώσεις, μολύνσεις, άλλες τροποποιήσεις). Όταν μια τροποποιημένη εφαρμογή προσπαθήσει να δημιουργήσει μια σύνδεση, θα ειδοποιηθείτε από το Firewall.

Να επιτρέπεται τροποποίηση υπογεγραμμένων (αξιόπιστων) εφαρμογών – Δεν θα λαμβάνετε ειδοποίηση, εάν η εφαρμογή έχει την ίδια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή πριν και μετά την τροποποίηση.

Λίστα εφαρμογών που εξαιρούνται από την ανίχνευση – Αυτό το παράθυρο σάς επιτρέπει να προσθέσετε ή να καταργήσετε μεμονωμένες εφαρμογές για τις οποίες επιτρέπονται τροποποιήσεις χωρίς ειδοποίηση.