Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Λίστα εφαρμογών που εξαιρούνται από την ανίχνευση

Το τείχος προστασίας στο ESET Security Ultimate ανιχνεύει αλλαγές σε εφαρμογές για τις οποίες υπάρχουν κανόνες (δείτε την ενότητα Ανίχνευση τροποποίησης εφαρμογών).

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να μη θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργικότητα για κάποιες εφαρμογές, εάν θέλετε να τις εξαιρέσετε από τον έλεγχο με το τείχος προστασίας.

Προσθήκη – Ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε μια εφαρμογή για να την προσθέσετε στη λίστα εφαρμογών που εξαιρούνται από την ανίχνευση τροποποίησης. Μπορείτε να επιλέξετε από μια λίστα εφαρμογών που εκτελούνται με ανοιχτή επικοινωνία δικτύου για την οποία υπάρχει κανόνας τείχους προστασίας ή να προσθέσετε μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

Επεξεργασία – Ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία μιας εφαρμογής, η οποία βρίσκεται στη λίστα εφαρμογών που εξαιρούνται από την ανίχνευση τροποποίησης. Μπορείτε να επιλέξετε από μια λίστα εφαρμογών που εκτελούνται με ανοιχτή επικοινωνία δικτύου για την οποία υπάρχει κανόνας τείχους προστασίας ή να αλλάξετε την τοποθεσία μη αυτόματα.

Κατάργηση – Καταργεί καταχωρίσεις από τη λίστα εφαρμογών που εξαιρούνται από την ανίχνευση τροποποίησης.