Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προσθήκη ή επεξεργασία κανόνων τείχους προστασίας

Οι κανόνες Τείχους προστασίας αντιπροσωπεύουν συνθήκες που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση σημαντικών δοκιμών σε όλες τις συνδέσεις δικτύου και τις ενέργειες που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτές τις συνθήκες. Ενδέχεται να απαιτείται επεξεργασία ή προσθήκη κανόνων τείχους προστασίας όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις δικτύου (για παράδειγμα, εάν αλλάξει η διεύθυνση δικτύου ή ο αριθμός θύρας για την απομακρυσμένη πλευρά), ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία μιας εφαρμογής που επηρεάζεται από έναν κανόνα. Ένας έμπειρος χρήστης θα πρέπει να δημιουργήσει προσαρμοσμένους κανόνες Τείχους προστασίας.


note

Εικονογραφημένες οδηγίες

Τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της ESET μπορεί να είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά:

Άνοιγμα ή κλείσιμο (επιτρέπεται ή απορρίπτεται) μιας συγκεκριμένης θύρας χρησιμοποιώντας το Τείχος προστασίας

Δημιουργία κανόνα τείχους προστασίας από τα αρχεία καταγραφής στο ESET Security Ultimate

Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε έναν κανόνα Τείχους προστασίας, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο δίκτυο > Τείχος προστασίας > Κανόνες > Επεξεργασία. Στο παράθυρο Κανόνες τείχους προστασίας, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη ή Επεξεργασία.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_GENERAL

Όνομα – Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα.

Ενεργοποιημένο – Κάντε κλικ στο κουμπί εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε τον κανόνα.

Προσθέστε ενέργειες και συνθήκες για τον κανόνα Τείχους προστασίας:

arrow_down_home Ενέργεια

arrow_down_home Εφαρμογή

arrow_down_home Κατεύθυνση

arrow_down_home Πρωτόκολλο IP

arrow_down_home Τοπικός κεντρικός υπολογιστής

arrow_down_home Τοπική θύρα

arrow_down_home Απομακρυσμένος κεντρικός υπολογιστής

arrow_down_home Απομακρυσμένη θύρα

arrow_down_home Προφίλ


example

Δημιουργούμε έναν νέο κανόνα για να επιτρέψουμε στο πρόγραμμα περιήγησης Firefox την πρόσβαση στο Internet / σε ιστοσελίδες τοπικού δικτύου.

1.Στην ενότητα Ενέργεια, επιλέξτε Ενέργεια > Αποδοχή.

2.Στην ενότητα Εφαρμογή, καθορίστε τη Διαδρομή εφαρμογής του προγράμματος περιήγησης (για παράδειγμα C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). ΜΗΝ πληκτρολογήσετε μόνο το όνομα της εφαρμογής.

3.Στην ενότητα Κατεύθυνση, επιλέξτε Κατεύθυνση > Εξερχόμενη.

4.Στην ενότητα Πρωτόκολλο IP, επιλέξτε TCP & UDP από το αναπτυσσόμενο μενού Πρωτόκολλο.

5.Στην ενότητα Απομακρυσμένη θύρα, προσθέστε αριθμούς στο στοιχείο Θύρα: 80,443 για να επιτρέπεται η τυπική περιήγηση.