Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Επεξεργασία συνόλων διευθύνσεων IP

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σύνολα διευθύνσεων IP, ανατρέξτε στο θέμα Σύνολα διευθύνσεων IP.

Στήλες

Όνομα – Όνομα μιας ομάδας απομακρυσμένων υπολογιστών.

Περιγραφή – Μια γενική περιγραφή της ομάδας.

Διευθύνσεις IP – Οι απομακρυσμένες διευθύνσεις IP που ανήκουν σε ένα σύνολο διευθύνσεων IP.

Στοιχεία ελέγχου

Όταν πραγματοποιείτε Προσθήκη ή Επεξεργασία ενός συνόλου διευθύνσεων IP, είναι διαθέσιμα τα παρακάτω πεδία:

Όνομα – Όνομα μιας ομάδας απομακρυσμένων υπολογιστών.

Περιγραφή – Μια γενική περιγραφή της ομάδας.

Διεύθυνση απομακρυσμένου υπολογιστή (IPv4, IPv6, εύρος, μάσκα) – Σας επιτρέπει να προσθέσετε μια απομακρυσμένη διεύθυνση, εύρος διευθύνσεων ή υποδίκτυο.

Διαγραφή – Αφαιρεί μια ζώνη από τη λίστα.


note

Τα προκαθορισμένα σύνολα διευθύνσεων IP δεν είναι δυνατόν να καταργηθούν.


example

Παραδείγματα διευθύνσεων IP

Προσθήκη διεύθυνσης IPv4:

Μεμονωμένη διεύθυνση – Προσθέτει μια διεύθυνση IP ενός μεμονωμένου υπολογιστή (για παράδειγμα, 192.168.0.10).

Εύρος διευθύνσεων – Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP έναρξης και τη διεύθυνση IP τέλους για να καθορίσετε το εύρος διευθύνσεων IP για πολλούς υπολογιστές (για παράδειγμα 192.168.0.1-192.168.0.99).

Υποδίκτυο – Υποδίκτυο (ομάδα υπολογιστών) που καθορίζεται από μια διεύθυνση IP και μάσκα. Για παράδειγμα, 255.255.255.0 είναι η μάσκα δικτύου για το υποδίκτυο 192.168.1.0. Για να εξαιρέσετε ολόκληρο τον τύπο υποδικτύου στο 192.168.1.0/24.

Προσθήκη διεύθυνσης IPv6:

Μεμονωμένη διεύθυνση – Προσθέτει μια διεύθυνση IP ενός μεμονωμένου υπολογιστή (για παράδειγμα, 2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5).

Υποδίκτυο – Υποδίκτυο (ομάδα υπολογιστών) που καθορίζεται από μια διεύθυνση IP και μάσκα (για παράδειγμα: 2002:c0a8:6301:1::1/64).