Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Τι να κάνετε αν δεν λειτουργεί η προστασία συστήματος σε πραγματικό χρόνο

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφουμε προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν όταν χρησιμοποιείτε προστασία πραγματικού χρόνου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε.

Η προστασία σε πραγματικό χρόνο είναι απενεργοποιημένη

Εάν ένας χρήστης απενεργοποιήσει κατά λάθος την προστασία πραγματικού χρόνου, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τη δυνατότητα. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την προστασία πραγματικού χρόνου, μεταβείτε στο στοιχείο Ρυθμίσεις στο κύριο παράθυρο του προγράμματος και κάντε κλικ στα στοιχεία Προστασία υπολογιστή > Προστασία συστήματος αρχείων σε πραγματικό χρόνο.

Εάν η προστασία σε πραγματικό χρόνο δεν ενεργοποιείται κατά την εκκίνηση του συστήματος, αυτό συνήθως συμβαίνει επειδή το στοιχείο Ενεργοποίηση προστασίας συστήματος αρχείων σε πραγματικό χρόνο είναι απενεργοποιημένο. Για να βεβαιωθείτε ότι αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία συστήματος αρχείων σε πραγματικό χρόνο.

Εάν η προστασία σε πραγματικό χρόνο δεν πραγματοποιεί ανίχνευση και καθαρισμό εισβολών

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εγκατεστημένα άλλα προγράμματα antivirus στον υπολογιστή σας. Εάν δυο προγράμματα antivirus είναι εγκατεστημένα ταυτόχρονα, ενδέχεται να έρθουν σε διένεξη μεταξύ τους. Συνιστούμε να καταργήσετε την εγκατάσταση κάθε άλλου προγράμματος antivirus από τον υπολογιστή σας προτού εγκαταστήσετε το προϊόν της ESET.

Η προστασία σε πραγματικό χρόνο δεν ξεκινά

Εάν η προστασία πραγματικού χρόνου δεν ενεργοποιείται κατά την εκκίνηση συστήματος (και η επιλογή Ενεργοποίηση προστασίας συστήματος αρχείων σε πραγματικό χρόνο είναι ενεργοποιημένη), αυτό ενδέχεται να οφείλεται σε διενέξεις με άλλα προγράμματα. Για να επιλύσετε το ζήτημα, δημιουργήστε ένα αρχείο καταγραφής ESET SysInspector και υποβάλετέ το στην Τεχνική υποστήριξη της ESET για ανάλυση.