Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προσωρινή λίστα αποκλεισμού διευθύνσεων IP

Για να δείτε εάν οι διευθύνσεις IP που ανιχνεύτηκαν ως προελεύσεις επιθέσεων έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων, ώστε να αποκλείεται η σύνδεση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανοίξτε τα στοιχεία κύριο παράθυρο του προγράμματος > Ρυθμίσεις > Προστασία δικτύου > Επίλυση προσωρινά αποκλεισμένων διευθύνσεων IP. Οι αποκλεισμένες διευθύνσεις IP αποκλείονται για 1 ώρα.

Στήλες

Διεύθυνση IP – εμφανίζει μια διεύθυνση IP που έχει αποκλειστεί.

Λόγος αποκλεισμού – εμφανίζει τον τύπο επίθεσης που έχει αποτραπεί από τη διεύθυνση (για παράδειγμα επίθεση Σάρωσης θύρας TCP).

Λήξη χρονικού ορίου – εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία κατά την οποία θα αφαιρεθεί η διεύθυνση από τη λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων.

Στοιχεία ελέγχου

Κατάργηση – κάντε κλικ για να αφαιρέσετε μια διεύθυνση από τη λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων προτού λήξει.

Κατάργηση όλων – κάντε κλικ για να αφαιρέσετε αμέσως όλες τις διευθύνσεις από τη λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων.

Προσθήκη εξαίρεσης – Κάντε κλικ για να προσθέσετε μια εξαίρεση firewall στο φιλτράρισμα IDS.

PANEL_IP_BLACKLIST