Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Λίστα διευθύνσεων

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να καθορίσετε λίστες διευθύνσεων HTTP(S) που θα αποκλείονται, θα επιτρέπονται ή θα εξαιρούνται από τον έλεγχο.

Από προεπιλογή, διατίθενται οι τρεις παρακάτω λίστες:

Λίστα διευθύνσεων που εξαιρούνται από τη σάρωση περιεχομένου – Δεν θα εκτελείται κανένας έλεγχος για κακόβουλο κώδικα για οποιαδήποτε διεύθυνση προστίθεται σε αυτή τη λίστα.

Λίστα επιτρεπτών διευθύνσεων – Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Να επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε διευθύνσεις HTTP στη λίστα αποδεκτών διευθύνσεων» και η λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων περιέχει * (που σημαίνει ότι αντιστοιχούν όλες οι διευθύνσεις), θα επιτρέπεται στο χρήστη η πρόσβαση μόνο στις διευθύνσεις που καθορίζονται σε αυτήν τη λίστα. Οι διευθύνσεις σε αυτήν τη λίστα επιτρέπονται ακόμη κι αν περιλαμβάνονται στη λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων.

Λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων – Ο χρήστης δεν θα επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στις διευθύνσεις που καθορίζονται σε αυτήν τη λίστα, εκτός εάν εμφανίζονται επίσης στη λίστα μη αποκλεισμένων διευθύνσεων.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα. Για να διαγράψετε επιλεγμένες λίστες, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαγραφή.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST


note

Εικονογραφημένες οδηγίες

Τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της ESET μπορεί να είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά:

Εξαίρεση ενός ασφαλούς ιστότοπου από τον αποκλεισμό με την Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο

Αποτρέψτε έναν ιστότοπο χρησιμοποιώντας οικιακά προϊόντα της ESET για Windows

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση λίστας διευθύνσεων URL.