Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Δημιουργία νέας λίστας διευθύνσεων

Αυτό το παράθυρο διαλόγου σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας νέας λίστας διευθύνσεων URL/μασκών που θα αποκλείονται, θα επιτρέπονται ή θα εξαιρούνται από τον έλεγχο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των παρακάτω επιλογών:

Τύπος λίστας διευθύνσεων – Διατίθενται τρεις τύποι λιστών:

Το κακόβουλο λογισμικό που βρέθηκε θα αγνοηθεί – Δεν θα εκτελείται κανένας έλεγχος για κακόβουλο κώδικα για οποιαδήποτε διεύθυνση προστίθεται σε αυτή τη λίστα.

Αποκλεισμένες – Η πρόσβαση στις διευθύνσεις που καθορίζονται σε αυτήν τη λίστα θα αποκλείεται.

Επιτρεπτές – Η πρόσβαση στις διευθύνσεις που καθορίζονται σε αυτήν τη λίστα θα επιτρέπεται. Οι διευθύνσεις σε αυτήν τη λίστα επιτρέπονται ακόμη κι αν αντιστοιχούν με διευθύνσεις στη λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων.

Όνομα λίστας – Καθορίστε το όνομα της λίστας. Αυτό το πεδίο δεν θα είναι διαθέσιμο κατά την επεξεργασία μιας από τις προκαθορισμένες λίστες.

Περιγραφή λίστας – Πληκτρολογήστε μια σύντομη περιγραφή για τη λίστα (προαιρετικά). Η περιγραφή δεν θα είναι διαθέσιμη κατά την επεξεργασία μιας από τις προκαθορισμένες λίστες.

Για να ενεργοποιήσετε μια λίστα, επιλέξτε Ενεργή λίστα δίπλα στην αντίστοιχη λίστα. Εάν θέλετε να ειδοποιείστε όταν χρησιμοποιείται μια συγκεκριμένη λίστα κατά την πρόσβαση σε ιστότοπους, επιλέξτε Ειδοποίηση κατά την υποβολή αίτησης. Για παράδειγμα, θα λαμβάνετε ειδοποίηση εάν ένας ιστότοπος αποκλείεται ή επιτρέπεται επειδή συμπεριλαμβάνεται στη λίστα αποκλεισμένων ή επιτρεπτών διευθύνσεων. Η ειδοποίηση θα περιέχει το όνομα της λίστας.

Καταγραφή κρισιμότητας – πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη λίστα που χρησιμοποιείται κατά την πρόσβαση σε ιστότοπους μπορούν να εγγραφούν στα αρχεία καταγραφής.

Στοιχεία ελέγχου

Προσθήκη – Προσθέστε μια νέα διεύθυνση URL στη λίστα (εισαγάγετε πολλαπλές τιμές με διαχωριστικό).

Επεξεργασία – Τροποποιεί μια υπάρχουσα διεύθυνση στη λίστα. Η επεξεργασία είναι διαθέσιμη μόνο για διευθύνσεις που έχουν δημιουργηθεί με το στοιχείο Προσθήκη.

Κατάργηση – Διαγράφει υπάρχουσες διευθύνσεις από τη λίστα. Η επεξεργασία είναι διαθέσιμη μόνο για διευθύνσεις που έχουν δημιουργηθεί με το στοιχείο Προσθήκη.

Εισαγωγή – Εισαγάγετε ένα αρχείο με διευθύνσεις URL (διαχωρίστε τις τιμές με αλλαγή γραμμής, για παράδειγμα *.txt χρησιμοποιώντας κωδικοποίηση UTF-8).