Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Πώς να προσθέσετε μια μάσκα URL

Ανατρέξτε στις οδηγίες για αυτό το παράθυρο διαλόγου προτού εισαγάγετε τη διεύθυνση/μάσκα τομέα που θέλετε.

Το ESET Security Ultimate επιτρέπει στον χρήστη να αποκλείσει την πρόσβαση σε συγκεκριμένους ιστότοπους και να εμποδίσει το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο να εμφανίσει το περιεχόμενό τους. Επιπλέον, επιτρέπει στον χρήστη να καθορίσει διευθύνσεις, οι οποίες θα πρέπει να αποκλειστούν από τον έλεγχο. Αν δεν είναι γνωστό το πλήρες όνομα του απομακρυσμένου διακομιστή ή ο χρήστης θέλει να καθορίσει μια ολόκληρη ομάδα απομακρυσμένων διακομιστών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επονομαζόμενες μάσκες για την αναγνώριση μιας τέτοιας ομάδας. Οι μάσκες περιλαμβάνουν τα σύμβολα «?» και «*»:

χρησιμοποιήστε το ? για αντικατάσταση ενός συμβόλου

χρησιμοποιήστε το * για αντικατάσταση μιας συμβολοσειράς κειμένου.

Για παράδειγμα το *.c?m εφαρμόζεται σε όλες τις διευθύνσεις στις οποίες το τελευταίο μέρος αρχίζει με το γράμμα c, τελειώνει με το γράμμα m και περιέχει ένα άγνωστο σύμβολο μεταξύ τους (.com, .cam, κ.λπ.)

Η αρχική ακολουθία «*.» αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο τρόπο, εάν χρησιμοποιείται στην αρχή του ονόματος τομέα. Πρώτον, ο χαρακτήρας wildcard * δεν αντιστοιχεί στον χαρακτήρα καθέτου («/») σε αυτή την περίπτωση. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η παράκαμψη της μάσκας, για παράδειγμα η μάσκα *.domain.com δεν θα αντιστοιχεί στο http://anydomain.com/anypath#.domain.com (η προσθήκη αυτού του επιθήματος είναι δυνατή σε οποιαδήποτε διεύθυνση URL χωρίς να επηρεάζεται η λήψη). Και δεύτερον, σε αυτή την ειδική περίπτωση, το «*.» αντιστοιχεί επίσης με μια κενή συμβολοσειρά. Αυτό επιτρέπει την αντιστοίχιση ολόκληρου του τομέα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποτομέων με χρήση μιας μοναδικής μάσκας. Για παράδειγμα, η μάσκα *.domain.com αντιστοιχεί επίσης στο http://domain.com. Η χρήση του *domain.com θα ήταν εσφαλμένη, καθώς θα αντιστοιχούσε επίσης στο http://anotherdomain.com.