Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Σάρωση κίνησης HTTP(S)

Από προεπιλογή, το ESET Security Ultimate έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να σαρώνει την κίνηση HTTP και HTTPS που χρησιμοποιείται από προγράμματα περιήγησης και άλλες εφαρμογές. Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη σάρωση της κίνησης μόνο εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με ένα λογισμικό άλλου κατασκευαστή και θέλετε να μάθετε εάν το ζήτημα προκαλείται από το ESET Security Ultimate.

Ενεργοποίηση σάρωσης κίνησης HTTP – Η κίνηση HTTP παρακολουθείται πάντα σε όλες τις θύρες για όλες τις εφαρμογές.

Ενεργοποίηση σάρωσης κίνησης HTTPS – Η κίνηση HTTPS χρησιμοποιεί έναν κρυπτογραφημένο δίαυλο για τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ του διακομιστή και του προγράμματος-πελάτη. Το ESET Security Ultimate ελέγχει την επικοινωνία που χρησιμοποιεί τα πρωτόκολλα SSL (Secure Socket Layer) και TLS (Transport Layer Security). Το πρόγραμμα θα σαρώνει την κίνηση μόνο στις θύρες που καθορίζονται στο στοιχείο Θύρες που χρησιμοποιούνται από το πρωτόκολλο HTTPS, ανεξάρτητα από την έκδοση του λειτουργικού συστήματος (μπορείτε να προσθέσετε θύρες στις προκαθορισμένες 443 και 0-65535).