Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Κατηγορίες

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στη στήλη Ενεργό που βρίσκεται δίπλα σε μια κατηγορία, για να επιτρέπεται αυτή η κατηγορία. Εάν αφήσετε το πλαίσιο ελέγχου άδειο, η κατηγορία δεν θα επιτρέπεται για τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

PANEL_PARENTAL_CATEGORIES

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα κατηγοριών (ομάδων) τις οποίες μπορεί να γνωρίζουν οι χρήστες:

Διάφορα – Συνήθως ιδιωτικές (τοπικές) διευθύνσεις IP όπως intranet, 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16, κ.λπ. Όταν λαμβάνετε κωδικό σφάλματος 403 ή 404, ο ιστότοπος θα αντιστοιχεί επίσης σε αυτή την κατηγορία.

Δεν έχει επιλυθεί – Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ιστοσελίδες που δεν έχουν επιλυθεί εξαιτίας σφάλματος κατά τη σύνδεση με το μηχανισμό βάσης δεδομένων του Γονικού ελέγχου.

Δεν έχει κατηγοριοποιηθεί – Άγνωστες ιστοσελίδες που δεν βρίσκονται ακόμα στη βάση δεδομένων Γονικού ελέγχου.

Δυναμικές – Ιστοσελίδες που ανακατευθύνουν σε άλλες σελίδες σε άλλους ιστότοπους.