Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εξαιρέσεις ιστότοπων

Για να προσθέσετε μια εξαίρεση σε έναν ιστότοπο, κάντε κλικ στα στοιχεία Ρύθμιση > Προστασία διαδικτύου > Γονικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη εξαίρεσης για έναν ιστότοπο.

PAGE_SETTINGS_PARENTAL

Εισαγάγετε μια διεύθυνση URL στο πεδίο URL ιστότοπου, επιλέξτε MAIN_SETTING_ICON_ALLOW(επιτρέπεται) ή MAIN_SETTING_ICON_DENY (αποκλεισμός) για κάθε συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK για να τον προσθέσετε στη λίστα.

PANEL_PARENTAL_WEBPAGES

Για να διαγράψετε μια διεύθυνση URL από τη λίστα, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις > Προστασία διαδικτύου > Γονικός έλεγχος, επιλέξτε Αποκλεισμένο περιεχόμενο και ρυθμίσεις κάτω από το λογαριασμό χρήστη που θέλετε, κάντε κλικ στην καρτέλα Εξαίρεση, επιλέξτε την εξαίρεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

PANEL_PARENTAL_WEB_EXCEPTIONS

Στη λίστα διευθύνσεων URL, δεν είναι δυνατή η χρήση των ειδικών συμβόλων * (αστερίσκος) και ? (ερωτηματικό). Για παράδειγμα, οι διευθύνσεων ιστοσελίδων με πολλαπλούς τομείς ανώτατου επιπέδου (top-level domain ή TLD) πρέπει να εισάγονται μη αυτόματα (examplepage.comexamplepage.com, examplepage.skexamplepage.sk κ.λπ.). Όταν προσθέτετε έναν τομέα στη λίστα, όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται σε αυτόν τον τομέα και σε όλους δευτερεύοντες τομείς (για παράδειγμα, sub.examplepage.comsub.examplepage.com) θα αποκλείεται ή θα επιτρέπεται ανάλογα με την ενέργεια που επιλέγετε για την αντίστοιχη διεύθυνση URL.


note

Ο αποκλεισμός ή η αποδοχή μιας συγκεκριμένης ιστοσελίδας μπορεί να είναι πιο ακριβής από τον αποκλεισμό ή την αποδοχή μιας κατηγορίας ιστοσελίδων. Απαιτείται προσοχή όταν αλλάζετε αυτές τις ρυθμίσεις και προσθέτετε μια κατηγορία/ιστοσελίδα στη λίστα.