Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Πώς να ενεργοποιείτε τον Γονικό έλεγχο για έναν λογαριασμό

Για να ενεργοποίησετε τον Γονικό έλεγχο για ένα συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.Ο Γονικός έλεγχος είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή στο ESET Security Ultimate. Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την ενεργοποίηση του Γονικού ελέγχου:

Κάντε κλικ στο εικονίδιο εναλλαγής MODULE_INACTIVE στη διαδρομή Ρυθμίσεις > Προστασία διαδικτύου > Γονικός έλεγχος από το κύριο παράθυρο του προγράμματος και αλλάξτε την κατάσταση του Γονικού ελέγχου σε ενεργή.

Ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο > Γονικός έλεγχος και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Ενεργοποίηση γονικού ελέγχου.

2.Κάντε κλικ στα στοιχεία Ρυθμίσεις > Προστασία διαδικτύου > Γονικός έλεγχος από το κύριο παράθυρο του προγράμματος. Παρόλο που εμφανίζεται η ένδειξη Ενεργοποιημένο δίπλα από το στοιχείο Γονικός έλεγχος, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για τον γονικό έλεγχο για το λογαριασμό που επιθυμείτε κάνοντας κλικ στο σύμβολο βέλους και στη συνέχεια επιλέγοντας στο επόμενο παράθυρο Προστατευόμενος λογαριασμός παιδιού ή Γονικός λογαριασμός. Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε την ημερομηνία γέννησης, για να προσδιοριστεί το επίπεδο πρόσβασης και οι συνιστώμενες ιστοσελίδες που είναι κατάλληλες για την ηλικία. Ο Γονικός έλεγχος θα είναι τώρα ενεργός για τον καθορισμένο λογαριασμό χρήστη. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αποκλεισμένο περιεχόμενο και ρυθμίσεις κάτω από το όνομα λογαριασμού για να προσαρμόσετε τις κατηγορίες που θέλετε να επιτρέπονται ή να αποκλείονται στην καρτέλα Κατηγορίες. Για να επιτρέπονται ή να αποκλείονται προσαρμοσμένες ιστοσελίδες που δεν αντιστοιχούν σε μια κατηγορία, κάντε κλικ στην καρτέλα Εξαιρέσεις.

PAGE_SETTINGS_PARENTAL