Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Πώς να επιτρέπεται η επικοινωνία για μια συγκεκριμένη εφαρμογή

Αν έχει ανιχνευτεί μια νέα σύνδεση σε αλληλεπιδραστική λειτουργία και δεν υπάρχει αντίστοιχος κανόνας, θα σας ζητηθεί να επιτρέψετε ή να μην επιτρέψετε τη σύνδεση. Αν θέλετε το ESET Security Ultimate να εκτελεί την ίδια ενέργεια κάθε φορά που προσπαθεί η εφαρμογή να δημιουργήσει σύνδεση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απομνημόνευση ενέργειας.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

Στη ρύθμιση του Τείχους προστασίας, μπορείτε να δημιουργήσετε νέους κανόνες του Τείχους προστασίας για εφαρμογές προτού ανιχνευτούν από το ESET Security Ultimate. Ανοίξτε το κύριο παράθυρο του προγράμματος, πατήστε τα στοιχεία > Ρυθμίσεις > Προστασία δικτύου > κάντε κλικ στο εικονίδιο GEAR που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Τείχος προστασίας > Ρύθμιση παραμέτρων > Για προχωρημένους > Κανόνες > Επεξεργασία.

Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και στην καρτέλα Γενικά, εισαγάγετε το όνομα, την κατεύθυνση και το πρωτόκολλο επικοινωνίας για τον κανόνα. Αυτό το παράθυρο σάς επιτρέπει να καθορίσετε την ενέργεια που θα εκτελείται όταν εφαρμόζεται ο κανόνας.

Εισαγάγετε τη διαδρομή στο εκτελέσιμο αρχείο της εφαρμογής και στην τοπική θύρα επικοινωνίας στην καρτέλα Τοπικά. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απομακρυσμένα για να εισαγάγετε την απομακρυσμένη διεύθυνση και θύρα (αν εφαρμόζεται). Ο κανόνας που μόλις δημιουργήσατε θα εφαρμοστεί μόλις προσπαθήσει η εφαρμογή να επικοινωνήσει ξανά.