Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Πώς να δημιουργήσετε μια νέα εργασία στο Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία στη θέση Εργαλεία > Χρονοδιάγραμμα εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εργασίας ή δεξί κλικ και επιλέξτε Προσθήκη από το μενού περιβάλλοντος. Διατίθενται πέντε τύποι προγραμματισμένων εργασιών:

Εκτέλεση εξωτερικής εφαρμογής – Προγραμματίζει την εκτέλεση μιας εξωτερικής εφαρμογής.

Συντήρηση αρχείου καταγραφής – Τα αρχεία καταγραφής περιέχουν επίσης υπολείμματα από διαγραμμένες εγγραφές. Αυτή η εργασία βελτιστοποιεί σε τακτική βάση τις εγγραφές στα αρχεία καταγραφής, ώστε να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.

Έλεγχος αρχείων κατά την εκκίνηση του συστήματος – Ελέγχει τα αρχεία που επιτρέπεται να εκτελούνται κατά την εκκίνηση του συστήματος ή τη σύνδεση του χρήστη.

Δημιουργία στιγμιότυπου κατάστασης του υπολογιστή – Δημιουργεί ένα στιγμιότυπο ESET SysInspector του υπολογιστή – συγκεντρώνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με στοιχεία του συστήματος (π.χ. προγράμματα οδήγησης, εφαρμογές) και αξιολογεί το επίπεδο κινδύνου για κάθε στοιχείο.

Σάρωση υπολογιστή κατ' απαίτηση – Πραγματοποιεί σάρωση αρχείων και φακέλων στον υπολογιστή σας.

Ενημέρωση – Προγραμματίζει μια εργασία ενημέρωσης εκτελώντας ενημέρωση στις μονάδες.

Καθώς η Ενημέρωση είναι μία από τις προγραμματισμένες εργασίες που πραγματοποιούνται συχνότερα, παρακάτω θα σας εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσθέσετε μια νέα εργασία ενημέρωσης:

Από το αναπτυσσόμενο μενού Προγραμματισμένη εργασία, επιλέξτε Ενημέρωση. Συμπληρώστε το όνομα της εργασίας στο πεδίο Όνομα εργασίας και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Επιλέξτε τη συχνότητα της εργασίας. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι παρακάτω: Μία φορά, Επανειλημμένα, Καθημερινά, Εβδομαδιαία και Με συμβάν ενεργοποίησης. Επιλέξτε Παράλειψη της εργασίας κατά τη λειτουργία με μπαταρία, για να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση πόρων συστήματος όταν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή που τροφοδοτείται με μπαταρία. Η εργασία θα εκτελείται την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στα πεδία Εκτέλεση εργασίας. Κατόπιν, καθορίστε την ενέργεια που θα πραγματοποιείται εάν δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της εργασίας ή η ολοκλήρωσή της στον προγραμματισμένο χρόνο. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Την επόμενη προγραμματισμένη φορά

Το συντομότερο δυνατό

Αμέσως, εάν ο χρόνος από την τελευταία εκτέλεση υπερβαίνει μια καθορισμένη τιμή (μπορείτε να καθορίσετε το διάστημα χρησιμοποιώντας το πλαίσιο κύλισης Χρόνος από την τελευταία εκτέλεση (ώρες))

Στο επόμενο βήμα, εμφανίζεται ένα παράθυρο με πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα προγραμματισμένη εργασία. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές.

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο θα σας επιτρέπει να επιλέξετε τα προφίλ που θα χρησιμοποιούνται για την προγραμματισμένη εργασία. Εδώ μπορείτε να καθορίσετε το κύριο και το εναλλακτικό προφίλ. Το εναλλακτικό προφίλ θα χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν θα είναι δυνατό να ολοκληρωθεί με το κύριο προφίλ. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις σας κάνοντας κλικ στο κουμπί Τέλος και η νέα προγραμματισμένη εργασία θα προστεθεί στη λίστα με τις τρέχουσες προγραμματισμένες εργασίες.