Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

ESET SysInspector

Το ESET SysInspector είναι μια εφαρμογή που ελέγχει σε βάθος τον υπολογιστή σας και συλλέγει λεπτομερείς πληροφορίες για στοιχεία του συστήματος, όπως προγράμματα οδήγησης και εφαρμογές, συνδέσεις δικτύου ή σημαντικές εγγραφές μητρώου και αξιολογεί το επίπεδο κινδύνου του κάθε στοιχείου. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν να προσδιοριστεί η αιτία ύποπτης συμπεριφοράς του συστήματος που μπορεί να οφείλεται σε ασυμβατότητα του λογισμικού ή του υλικού ή μόλυνση από κακόβουλο λογισμικό. Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το ESET SysInspector, ανατρέξτε στην Ηλεκτρονική βοήθεια του ESET SysInspector.

Το παράθυρο του ESET SysInspector εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία καταγραφής:

Ώρα – Η ώρα δημιουργίας του αρχείου καταγραφής.

Σχόλιο – Ένα σύντομο σχόλιο.

Χρήστης – Το όνομα του χρήστη που δημιούργησε το αρχείο καταγραφής.

Κατάσταση – Η κατάσταση της δημιουργίας του αρχείου καταγραφής.

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

Εμφάνιση – Ανοίγει το επιλεγμένο αρχείο καταγραφής στο ESET SysInspector. Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ σε ένα αρχείο καταγραφής και να επιλέξετε Εμφάνιση από το μενού περιβάλλοντος.

Δημιουργία – Δημιουργεί ένα νέο αρχείο καταγραφής. Περιμένετε μέχρι να δημιουργηθεί το ESET SysInspector (κατάσταση Δημιουργήθηκε) προτού επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής. Το αρχείο καταγραφής αποθηκεύεται στη διαδρομή C:\ProgramData\ESET\ESET Security\SysInspector.

Διαγραφή – Αφαιρεί τα επιλεγμένα αρχεία καταγραφής από τη λίστα.

Όταν επιλέγετε ένα ή περισσότερα αρχεία καταγραφής, στο μενού περιβάλλοντος είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

Εμφάνιση – Ανοίγει το επιλεγμένο αρχείο καταγραφής στο ESET SysInspector (ίδια λειτουργία όπως κάνοντας διπλό κλικ σε ένα αρχείο καταγραφής).

Δημιουργία – Δημιουργεί ένα νέο αρχείο καταγραφής. Περιμένετε μέχρι να δημιουργηθεί το ESET SysInspector (κατάσταση Δημιουργήθηκε) προτού επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής.

Διαγραφή – Αφαιρεί τα επιλεγμένα αρχεία καταγραφής από τη λίστα.

Διαγραφή όλων – Διαγράφει όλα τα αρχεία καταγραφής.

Εξαγωγή – Κάνει εξαγωγή του αρχείου καταγραφής σε ένα αρχείο .xml ή συμπιεσμένο αρχείο .xml.