Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Δραστηριότητα δικτύου

Για να δείτε την τρέχουσα Δραστηριότητα δικτύου σε μορφή γραφήματος, κάντε κλικ στα στοιχεία Εργαλεία > Συνδέσεις δικτύου και κάντε κλικ στο εικονίδιο γραφήματος ICON_GRAPH. Στο κάτω μέρος του γραφήματος υπάρχει μια λωρίδα χρόνου που καταγράφει τη δραστηριότητα του δικτύου σε πραγματικό χρόνο με βάση το επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Για να αλλάξετε το χρονικό διάστημα, επιλέξτε την κατάλληλη τιμή από το αναπτυσσόμενο μενού Ρυθμός ανανέωσης.

PAGE_ACTIVITY

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι παρακάτω:

1 δευτερόλεπτο – Το γράφημα ανανεώνεται κάθε δευτερόλεπτο και η λωρίδα χρόνου καλύπτει τα τελευταία 4 λεπτά.

1 λεπτό (τελευταίες 24 ώρες) – Το γράφημα ανανεώνεται κάθε λεπτό και η λωρίδα χρόνου καλύπτει τις τελευταίες 24 ώρες.

1 ώρα (τελευταίος μήνας) – Το γράφημα ανανεώνεται κάθε ώρα και η λωρίδα χρόνου καλύπτει τον τελευταίο μήνα.

Ο κατακόρυφος άξονας του γραφήματος αντιπροσωπεύει τον όγκο των δεδομένων που λαμβάνονται ή αποστέλλονται. Τοποθετήστε το ποντίκι σας πάνω από το γράφημα για να δείτε τον ακριβή όγκο των δεδομένων που λάβατε/αποστείλατε σε μια συγκεκριμένη στιγμή.