Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Συνδέσεις δικτύου

Στην ενότητα Συνδέσεων δικτύου, μπορείτε να δείτε μια λίστα με συνδέσεις που είναι ενεργές και εκκρεμούν. Αυτό σάς βοηθά να ελέγχετε όλες τις εφαρμογές που δημιουργούν εξερχόμενες συνδέσεις.

PAGE_EPFW_STATUS

Κάντε κλικ στο εικονίδιο γραφήματος ICON_GRAPH για να ανοίξετε τη Δραστηριότητα δικτύου.

Η πρώτη γραμμή εμφανίζει το όνομα της εφαρμογής και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων της. Για να δείτε τη λίστα συνδέσεων που πραγματοποιήθηκαν από την εφαρμογή (καθώς και πιο λεπτομερείς πληροφορίες), κάντε κλικ στο στοιχείο >.

Στήλες

IP εφαρμογή/Τοπική IP – Όνομα της εφαρμογής, τοπικές διευθύνσεις IP και θύρες επικοινωνίας.

Απομακρυσμένη IP – Διεύθυνση IP και αριθμός θύρας του συγκεκριμένου απομακρυσμένου υπολογιστή.

Πρωτόκολλο – Πρωτόκολλο μεταφοράς που χρησιμοποιείται.

Ταχύτητα αποστολής/Ταχύτητα λήψης – Η τρέχουσα ταχύτητα εξερχόμενων και εισερχόμενων δεδομένων.

Σταλθηκάν/Λήφθηκαν – Όγκος δεδομένων που ανταλλάχτηκαν στο πλαίσιο της σύνδεσης.

Εμφάνιση λεπτομερειών – Κάντε αυτή την επιλογή για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες για την επιλεγμένη σύνδεση.

Κάντε δεξί κλικ σε μια σύνδεση για να δείτε πρόσθετες επιλογές που περιλαμβάνουν:

Επίλυση ονομάτων κεντρικού υπολογιστή – Εάν είναι δυνατόν, εμφανίζονται όλες οι διευθύνσεις δικτύου σε μορφή DNS και όχι σε μορφή αριθμητικής διεύθυνσης IP.

Να εμφανίζονται μόνο συνδέσεις TCP – Η λίστα εμφανίζει μόνο συνδέσεις που ανήκουν στη σουίτα πρωτοκόλλων TCP.

Εμφάνιση ελεγχόμενων συνδέσεων – Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να εμφανίζονται μόνο συνδέσεις στις οποίες δεν έχει δημιουργηθεί επικοινωνία αυτή τη στιγμή, αλλά για τις οποίες το σύστημα έχει ανοίξει μια θύρα και αναμένει σύνδεση.

Εμφάνιση συνδέσεων μέσα στον υπολογιστή – Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να εμφανίζονται μόνο συνδέσεις των οποίων η απομακρυσμένη πλευρά είναι ένα τοπικό σύστημα – ονομάζονται επίσης συνδέσεις localhost.

Ταχύτητα ανανέωσης – Επιλέξτε τη συχνότητα για ανανέωση των ενεργών συνδέσεων.

Άμεση ανανέωση – Επαναφορτώνει το παράθυρο συνδέσεων δικτύου.

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο εφόσον κάνετε κλικ σε μια εφαρμογή ή διεργασία, και όχι σε μια ενεργή σύνδεση:

Να μην επιτραπεί προσωρινά η επικοινωνία για τη διεργασία – Απορρίπτει τις τρέχουσες συνδέσεις για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Αν δημιουργηθεί μια νέα σύνδεση, το firewall χρησιμοποιεί έναν προκαθορισμένο κανόνα. Στην ενότητα Κανόνες τείχους προστασίας μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή των ρυθμίσεων.

Να επιτραπεί προσωρινά η επικοινωνία για τη διεργασία – Επιτρέπει τις τρέχουσες συνδέσεις για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Αν δημιουργηθεί μια νέα σύνδεση, το firewall χρησιμοποιεί έναν προκαθορισμένο κανόνα. Στην ενότητα Κανόνες τείχους προστασίας μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή των ρυθμίσεων.