Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Πώς να προγραμματίσετε μια εβδομαδιαία εργασία σάρωσης

Για να προγραμματίσετε μια τακτική εργασία, ανοίξτε το κύριο παράθυρο του προγράμματος και κάντε κλικ στα στοιχεία Εργαλεία > Προγραμματισμός εργασιών. Παρακάτω θα βρείτε έναν σύντομο οδηγό σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να προγραμματίσετε μια εργασία που θα σαρώνει τις τοπικές μονάδες δίσκου σας κάθε εβδομάδα. Ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης για πιο λεπτομερείς οδηγίες.

Για να προγραμματίσετε μια εργασία σάρωσης:

1.Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη στην κύρια οθόνη του Χρονοδιαγράμματος.

2.Εισαγάγετε ένα όνομα για την εργασία και επιλέξτε το στοιχείο Σάρωση υπολογιστή κατ' απαίτηση από το αναπτυσσόμενο μενού Τύπος εργασίας.

3.Επιλέξτε Εβδομαδιαίως για τη συχνότητα της εργασίας.

4.Καθορίστε την ημέρα και την ώρα εκτέλεσης της εργασίας.

5.Επιλέξτε Εκτέλεση της εργασίας όσο το δυνατό συντομότερα για να πραγματοποιηθεί η εργασία αργότερα, εάν η προγραμματισμένη εργασία δεν εκτελεστεί για οποιονδήποτε λόγο (για παράδειγμα, εάν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος).

6.Ελέγξτε την περίληψη της προγραμματισμένης εργασίας και κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος.

7.Από το αναπτυσσόμενο μενού Προορισμοί, επιλέξτε Τοπικές μονάδες.

8.Κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος για εφαρμογή της εργασίας.