Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εισαγωγή του κλειδιού ενεργοποίησης κατά την ενεργοποίηση

Οι αυτόματες ενημερώσεις είναι σημαντικές για την ασφάλειά σας. Το ESET Security Ultimate θα λαμβάνει ενημερώσεις μόνο αφού ενεργοποιηθεί.

Όταν εισάγετε το κλειδί ενεργοποίησης, είναι σημαντικό να το πληκτολογείτε ακριβώς όπως είναι. Το κλειδί ενεργοποίησης είναι μια μοναδική συμβολοσειρά με μορφή XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, το οποίο χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του κατόχου της συνδρομής και την ενεργοποίηση της συνδρομής.

Για να διασφαλίσετε την ακρίβεια, συνιστούμε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε το κλειδί ενεργοποίησης από το μήνυμα εγγραφής σας.

Εάν δεν καταχωρίσατε το κλειδί ενεργοποίησης μετά την εγκατάσταση, το προϊόν δεν θα ενεργοποιηθεί. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ESET Security Ultimate στο κύριο παράθυρο του προγράμματος > Βοήθεια και υποστήριξη > Ενεργοποίηση συνδρομής.

Οι συνδρομές οικιακών προϊόντων ESET για Windows δεν είναι δωρεάν.