Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Μηνύματα επιβεβαίωσης

Για να προσαρμόσετε τα μηνύματα επιβεβαίωσης, μεταβείτε στα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Ειδοποιήσεις > Αλληλεπιδραστικοί συναγερμοί και κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Μηνύματα επιβεβαίωσης.

CONFIG_CONFIRMATION_MESSAGES

Αυτό το παράθυρο εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης που το ESET Security Ultimate θα εμφανίζει πριν από την πραγματοποίηση κάθε ενέργειας. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα σε κάθε μήνυμα επιβεβαίωσης, για να επιτρέψετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του αντίστοιχου μηνύματος.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συγκεκριμένη δυνατότητα που σχετίζεται με τα μηνύματα επιβεβαίωσης:

Ερώτηση πριν από την κατάργηση των αρχείων καταγραφής του ESET SysInspector

Ερώτηση πριν από την κατάργηση όλων των αρχείων καταγραφής του ESET SysInspector

Ερώτηση πριν από τη διαγραφή αντικειμένου από την καραντίνα

Ερώτηση πριν από την απόρριψη ρυθμίσεων στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Ερώτηση πριν το κλείσιμο ενός παραθύρου συναγερμού μην έχοντας καθαρίσει όλες τις ανιχνευμένες απειλές

Ερώτηση πριν από την κατάργηση μιας εγγραφής από αρχείο καταγραφής

Ερώτηση πριν από την κατάργηση προγραμματισμένης εργασίας στο Χρονοδιάγραμμα

Ερώτηση πριν από την κατάργηση όλων των εγγραφών του αρχείου καταγραφής

Ερώτηση πριν από την επαναφορά των στατιστικών

Ερώτηση πριν από την επαναφορά αντικειμένου από την καραντίνα

Ερώτηση πριν από την επαναφορά αντικειμένων από την καραντίνα και την εξαίρεσή τους από τη σάρωση

Ερώτηση πριν από τη εκτέλεση προγραμματισμένης εργασίας στο Χρονοδιάγραμμα

Εμφάνιση ειδοποιήσεων αποτελεσμάτων επεξεργασίας Antispam

Εμφάνιση ειδοποιήσεων αποτελεσμάτων επεξεργασίας Antispam για προγράμματα-πελάτες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Εμφάνιση παραθύρων επιβεβαίωσης προϊόντος για τα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook Express και Windows Mail

Εμφάνιση παραθύρων επιβεβαίωσης προϊόντος για το Windows Live Mail

Εμφάνιση παραθύρων επιβεβαίωσης προϊόντος για το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook